Als je bij de bank voor een starterslening aanklopt, dan eist de bank waarschijnlijk dat je ook zelf veel geld inlegt. Maar wat als je dat geld niet hebt?

Er wordt tegenwoordig bij de bank van je verwacht dat je minimaal een derde van de totale vermogensbehoefte zelf meebrengt. Dat betekent dat je voor elke geleende euro je 50 cent zelf dient te investeren.

Op het moment dat je hier als ondernemer niet aan voldoet, zijn je financieringsmogelijkheden beperkter. Er bestaan weliswaar investeerders die een mildere verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen hanteren, maar deze trekken pas hun portefeuille bij potentiële succesformules als de nieuwe Uber of Facebook.

Besparen op werkkapitaal

Wat nou als jouw bedrijfsidee bescheidener is dan dat, maar je oprichting niet wilt uitstellen om door te sparen? In dat geval kun je overdenken om je financieringsbehoefte naar beneden bij te stellen. En dan niet door te besparen op bedrijfsmiddelen, maar op werkkapitaal: het geld dat je leent voor lopende uitgaven zoals inkopen en een reclamecampagne.

Doordat gemiddeld de meeste gefinancierde euro’s onder werkkapitaal worden weggeschreven, biedt deze post een aantal interessante mogelijkheden om je kredietaanvraag te verlagen. Hierbij zes bruikbare tips om de behoefte aan werkkapitaal gedurende de opstartperiode te verlagen.

1. Leverancierskrediet

Koop je goederen of diensten in? Kies dan een leverancier die erbij gebaat is dat jouw bedrijf succesvol wordt en vraag hem de betalingstermijn tijdens de opstartperiode te verruimen.

2. Afnemerskrediet

Biedt kortingen aan klanten die direct – of zelfs vooraf – betalen.

3. Voorraadoptimalisatie

Geef zo min mogelijk geld uit aan het aanleggen van voorraad, bijvoorbeeld door pas in te kopen op het moment van een bestelling. Bij online productverkoop kun je zelfs direct vanuit de fabriek leveren.

4. Factoring

Draag tegen betaling het hele debiteurenbestand over aan een financier (factor). Dit verschaft je de zekerheid dat je het geld van de financier ontvangt op de vervaldag van de factuur, ongeacht of de debiteur op tijd betaalt.

5. Fiscus

Dien een aanvraag in voor maandelijkse teruggave van de omzetbelasting. De omzetbelasting op de vaak grote initiële investering is dan snel weer terugbetaald.

6. Lease, huur, of koop op afbetaling

Verlaag je initiële investeringen. Betaalvormen als lease, huur en afbetaling verlichten de grote investeringsbedragen tijdens de opstart van het bedrijf.

Bas Bakkenes is bedrijfseconoom en eigenaar van de Ondernemingsplannenfabriek