• Beurzen kregen deze week vleugels door de oplevende hoop dat de inflatie in de Verenigde Staten een piek heeft bereikt.
  • De zeer sterke koersreacties op één gunstig inflatiecijfer geven aan dat beleggers een voorsprong nemen op mogelijke versoepeling van het Amerikaanse rentebeleid.
  • Beursexperts Michael Nabarro en Gökhan Erem laten zien in hoeverre de koersbewegingen van deze week duiden op een verandering in trendmatige ontwikkelingen.

ANALYSE – Wat een week op de beurs, wat een koersuitslagen! Lager dan verwachte inflatiecijfers in de VS zorgden voor een forse rentedaling en een stijging van de brede S&P-500 index van 5 procent op de aandelenmarkt. Tegelijk kreeg de dollar een dreun voor 3 cent ten opzichte van de euro, waarbij je inmiddels weer ruim 1,03 dollar per euro betaalt.

En dit alles door de hoop dat de inflatie eindelijk een piek heeft bereikt in de VS. Dat voedt de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het snel rustiger aan kan doen met renteverhogingen.

Ondanks de recente opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell nemen financiële markten voor de zoveelste keer dit jaar een voorsprong op toch een mogelijke snellere “pivot” van de Federal Reserve en werden de renteverwachtingen snel neerwaarts aangepast.

In de onderstaande grafiek weerspiegelt de rode lijn marktverwachting over de piek in de beleidsrente van de centrale bank in de VS en de groene lijn de verwachtingen omtrent renteverlagingen van de Federal Reserve in de tweede helft van 2023.

Na de toespraak van Powell op 2 november rekende de markt er nog op dat de beleidsrente van de Federal Reserve volgend jaar gaat pieken op 5,2 procent. Inmiddels gaan handelaren uit van een piekniveau van 4,8 procent en houdt men rekening met renteverlagingen van in totaal 0,5 procentpunt in de tweede helft van 2023.

bron: Bloomberg
bron: Bloomberg

Het grootste gedeelte van de euforie op financiële markten van afgelopen donderdag was dan ook het gevolg van de herprijzing van de verwachte rente en had niet veel te maken met fundamentele veranderingen wat betreft de ontwikkeling van de economie en de bedrijfswinsten.

De invloed van het rente-effect was vooral zichtbaar bij de hard afgestrafte technologie- en groeiaandelen, met imposante individuele koersstijgingen. Absoluut gezien in ieder geval, want vergeleken met recente koersdalingen is er maar weinig terrein herwonnen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Hoewel het bemoedigend is dat renteverhogingen in de VS eindelijk hun werk gaan doen bij het bestrijden van de hoge inflatie, vermoeden wij dat beleggers te ver op de muziek vooruitlopen.

Uiteindelijk zal de Federal Reserve wel stoppen met het verhogen van de beleidsrente en deze na verloop van tijd weer verlagen, maar niet eerder dan dat er voldoende signalen zijn dat de inflatie onder controle is. En één relatief positief inflatiecijfer is dan naar onze mening niet genoeg.

Wij denken ook dat de Federal Reserve niet de fout wil maken om te vroeg te versoepelen, aangezien de centrale bank in een eerdere fase compleet de boot heeft gemist met betrekking tot het vroegtijdig onder controle brengen van de huidige inflatiegolf.

Eigenlijk zijn dat ook de woorden van Powell zelf, die letterlijk aangaf dat hij het risico van te weinig doen veel groter vindt dan de risico van te veel doen. Dat zegt eigenlijk al dat de rente uiteindelijk waarschijnlijk te veel wordt verhoogd, maar of dat nu al het geval is valt te betwijfelen.

We gaan er dan ook nog steeds vanuit dat de beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank in december met 0,5 procentpunt wordt verhoogd en dan in 2023 met kleinere stappen van 0,25 procentpunt om uiteindelijk op een piekrente van ongeveer 5 procent uit te komen.

Voor een structurele verbetering van de aandelenmarkt is ook een vooruitzicht op winstgroei voor bedrijven nodig en laat die groei nu eindelijk langzamerhand neerwaarts worden bijgesteld. Dit in anticipatie op een stevige economische vertraging in het eerste halfjaar van 2023. Hierbij speelt mee dat het effect van de vele renteverhogingen dan pas goed zichtbaar wordt.

Wij classificeren dan ook vooralsnog de recente euforie en de opleving op de beurs als een zogenoemde bear market rally en vinden het te vroeg om het sein “veilig” af te geven.

Wat zeggen de grafieken over de dollar, de rente en de S&P 500-index?

Laten we hieronder naar de verschillende technische plaatjes kijken van respectievelijk de euro-dollarkoers, Amerikaanse 10-jarige staatslening en de S&P 50- index.

Is er sprake van een trendbreuk in één of meerdere gevallen of moeten de imposante bewegingen van deze week nog steeds als correctief worden bestempeld?

Dollar: terugtest van pariteit met de euro

We beginnen met de euro-dollarkoers. Als je in de grafiek rechtsonder kijkt, is natuurlijk sprake van grote bewegingen. Maar het is ook precies zoals een bear market rally hoort te zijn voorlopig. Het is nog niet gedaan met de structurele verzwakking van de euro: dat moet de komende weken nog maar blijken bij een terugtest van het pariteitsniveau.

10-jarige obligatie VS: let op koersniveau van 110 punten

Dan de koersgrafiek van de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie. In het onderstaande plaatje is rechtsonder de stijging van deze week te zien. Aangezien de koers en de rente van obligaties tegengesteld bewegen correspondeert dit met de daling van de 10-jaarsrente naar een niveau van 3,8 procent deze week.

Of de 'spike' vanaf de bodem van afgelopen week ook een echte draai is, moet de komende weken aangetoond worden door niet terug te zakken onder het koersniveau van 110 punten. Dan kan gesproken worden van enig fundament, waar nu nog aan te twijfelen valt, gelet op de duur en de kracht van de neerwaartse trend.

S&P 500-index: opwaartse ruimte tot 4.100 tot 4.200 punten

Tot slot de brede S&P 500-index Ook in de onderstaande grafiek is een duidelijke 'spike' van de koers te zien. Maar wederom moet blijken of kopers enthousiast blijven doorkopen. Voorlopig is de kans groot dat dit een bear market rally is en dat verdere opwaartse ruimte beperkt blijft tot 4.100 punten à 4.200 punten.

Michael Nabarro, Chartered Market Technician (CMT), Gökhan Erem, ook CMT, zijn onafhankelijke beleggingsspecialisten die beide meer dan 25 jaar werkzaam zijn in de financiële sector. Met gedegen kennis en ruime ervaring bedienen zij professionele en particuliere beleggers aan de hand van hun methodisch onderbouwde, actieve beleggingswijze.

Deze column bevat meningen en bevindingen van de auteurs. De financiële waarden die in dit schrijven genoemd worden kunnen onderdeel uitmaken van de beleggingen van de auteurs als ook van hun relaties.

Deze column is niet bedoeld als advies in enige vorm en dient als niet-gepersonaliseerde informatie over de financiële markten.