• Studenten van ouders die samen 55.000 euro verdienen, moeten straks als aanvulling op de basisbeurs blijven bijlenen of een flinke bijbaan nemen, zo meldt het Nibud.
  • Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun op kamers wonende kinderen.
  • De ruimte die ouders hebben om bij te dragen zou nog minder kunnen worden “zeker gezien de huidige inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen”, zo verwacht het budgetinstituut.
  • Lees ook: Hoe hoger de studieschuld, hoe lager de hypotheek die je kunt krijgen? Dat gaat niet altijd op

Studenten van ouders die samen 55.000 euro verdienen, moeten als de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd blijven bijlenen of een flinke bijbaan nemen om rond te komen. Dat meldt het budgetinstituut Nibud op basis van berekeningen die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in 2015 afgeschafte basisbeurs voor studenten zal in het studiejaar 2023/2024 weer worden heringevoerd om de financiële drempel om te studeren te verlagen. Studenten zullen een basisbeurs krijgen en daarbovenop een aanvullende beurs van maximaal 401 euro, die afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders. Het achterliggende idee is dat ouders die veel verdienen ook meer financieel kunnen bijdragen aan de studie van hun kind.

Het bedrag dat kinderen krijgen met ouders die 1,5 keer modaal verdienen – bruto ongeveer 55.000 euro – is volgens het Nibud te laag. Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun op kamers wonende kinderen. Het gat dat daardoor ontstaat moeten de studenten zelf opvangen door te werken of lenen.

De ruimte die ouders hebben om bij te dragen zou nog minder kunnen worden “zeker gezien de huidige inflatie en de alsmaar oplopende energieprijzen”, zo verwacht het Nibud. “En dat terwijl ook de kosten voor studenten vanwege de inflatie hoger kunnen worden.”

De gemiddelde uitwonende student komt volgens het budgetinstituut 255 euro per maand tekort om rond te komen, als die alleen een basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs, ouderbijdrage en zorgtoeslag ontvangt. Dat bedrag zal moeten worden geleend of bij worden verdiend met een bijbaan. Uitgaande van het minimumloon, moeten 18-jarigen daar 12 uur per week voor werken.

In deze berekeningen zijn de onderzoekers uitgegaan van het prijsniveau in 2021. "Door de hoge inflatie zal dit tekort momenteel hoger zijn", schrijven de opstellers van het rapport.

Het kabinet hoopt dat de herinvoering van de basisbeurs ervoor zorgt dat studenten minder hoeven te lenen. Of dat zal gebeuren is in deze tijden van hoge inflatie de vraag, verwacht het Nibud. Een grote groep studenten zal niet automatisch minder gaan lenen, verwachten de onderzoekers. Studenten zullen volgens het onderzoek niet in de problemen komen als ze bij hun ouders blijven wonen.

LEES OOK: Hoge inflatie raakt ook studenten: ze zijn bang voor hogere rente voor studieschuld