COLUMN – Met uitsluitend een goed bedrijfsidee een zakelijke financiering aanvragen? Voor de meeste banken is dat niet meer voldoende.

Zij hanteren minimumeisen met betrekking tot het eigen vermogen en vragen aanvullende zekerheden op het moment dat daar niet aan voldaan kan worden.

Welke zekerheden dit zijn? Hieronder de meest voorkomende:

Persoonlijke zekerheden

  • Hoofdelijk aansprakelijkheid: bij deze vorm ben je privé aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening.
  • Borgstelling: hierbij staat iemand anders borg voor de terugbetaling van de lening. Dit kan eventueel ook de overheid zijn via een borgstellingsregeling.
  • Garantie: hierbij staat iemand anders garant voor de terugbetaling van de lening. Het verschil met een ‘borgstelling’ is dat de garantsteller direct aangesproken kan worden door de bank.
  • Pandstelling: hierbij verpand je de (over)waarde van je woning aan de bank.

Zakelijke zekerheden

  • Hypotheekrecht: hierbij verpand je de zakelijke registergoederen aan de bank. Bijvoorbeeld het bedrijfspand.
  • Pandrecht: hierbij verpand je inventaris, debiteuren, voorraad of toekomstige vorderingen van je bedrijf aan de bank.

Om te voorkomen dat er te veel zekerheden worden afgegeven, is het verstandig om naar de dekkingswaarde van de lening te vragen. Hiermee voorkom je dat bij betalingsproblemen niet al je bezittingen ten prooi vallen aan de bank. Better safe than sorry.

Bas Bakkenes is bedrijfseconoom en eigenaar van de Ondernemingsplannenfabriek.