De kosten die banken maken in verband met het bankentoezicht zijn substantieel.

Dat zei Jan Sijbrand, directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), maandag.

De centrale bankier stelde wel dat de hoge kosten op den duur gecompenseerd zullen worden door de voordelen van goedkopere financiering voor banken. “Als er meer vertrouwen is in de bankensector, dan krijgen de banken ook toegang tot goedkopere financiering”, aldus Sijbrand.

DNB schat de eenmalige toezichtskosten die in Nederland gemaakt moeten worden als voorbereiding op de vorming van de bankenunie op circa 42 tot 62 miljoen euro. Die kosten komen dus voor rekening van de banken.

Op de vraag of banken deze kosten misschien zullen doorberekenen aan de klanten bleef Sijbrand het antwoord schuldig, maar verwees naar de aanname dat meer vertrouwen goedkoper kapitaal oplevert.

Balans banken onder de loep

Het optuigen van de Europese bankenunie is inmiddels in volle gang. Inmiddels zijn in Frankfurt 400 mensen aan de slag en de balansen van de grotere Europese banken worden momenteel door nationale toezichthouders onderworpen aan een uitgebreid onderzoek.

Zowel deze zogenoemde Asset Quality Review als de stresstesten die de Europese Centrale Bank (ECB) de komende weken aan de banken oplegt, moeten eind juli worden afgerond. De uitslagen van beide toetsingen worden in de tweede helft van oktober aan de banken en aan de buitenwereld bekendgemaakt, aldus Sijbrand.

Aansluitprobleem

Sijbrand sprak van een “aansluitprobleem” van het balansonderzoek en de stresstest, omdat de verschillende toetsingen tegelijkertijd worden uitgevoerd, maar uiteindelijk wel op elkaar moeten worden afgestemd. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.

“Idealiter voer je eerst een balansonderzoek uit en daarna een stresstest.” Nu krijgt een bank op twee verschillende manieren informatie over zijn situatie en daar kan verschil tussen zitten. De uitkomsten zullen dan tussen juli en oktober bij elkaar moeten worden gebracht.

Omdat de EU vaart wilde zetten achter de vorming van de bankenunie was de planning voor de toetsingen krap. Op 4 november van dit jaar treedt het gezamenlijke toezicht in werking, per 1 januari 2015 is ook de tweede poot van de bankenunie actief. Dat is het afwikkelmechanisme voor als een bank in de problemen komt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl