"Werk hoort bij het leven. Het geeft gevoel van eigenwaarde”, zei de premier.
"Werk is geen noodzakelijk kwaad. Geen bijverschijnsel. Werk helpt ons om te
worden wie we zijn. Ons karakter groeit op de werkvloer.”

Balkenende wees erop dat de beroepsbevolking krimpt, terwijl het aantal
arbeidsplaatsen groeit. " Voor het eerst in de geschiedenis zullen er
structureel minder mensen beschikbaar zijn om te werken dan er banen zijn.”

Over zeven jaar komt Nederland al 375.000 werknemers tekort.

Dat betekent volgens Balkenende "dat we alles uit de kast moeten halen om de
arbeidsreserves die er zijn te benutten”. Op dit moment staan er nog
900.000 personen onvrijwillig aan de kant, aldus de premier.

Zij missen de opleiding, motivatie of kansen om aan de slag te komen.
Ook stoppen veel ouderen voor hun 65e met werken en hebben 2,7 miljoen
vrouwen een deeltijdbaan.

Naast een nieuw arbeidsethos is er ook een inspanning van werkgevers nodig om
meer mensen aan de slag te krijgen, zei Balkenende. Het moet afgelopen zijn
met de leeftijdsdiscriminatie bij bedrijven. Hij citeerde uit onderzoek
waaruit blijkt dat die leeftijdsdiscriminatie al begint bij mensen vanaf 36
jaar.

Ook de overheid moet volgens Balkenende iets doen om de arbeidsdeelname
te verhogen. Samen met vakbonden en werkgeversorganisaties moet ze het
mogelijk maken dat werknemers die werkloos dreigen te raken makkelijker naar
een andere baan overstappen.

Het kabinet kondigde eerder aan dat het hierover met de sociale partners gaat
praten aan de hand van het advies van een commissie onder leiding van
TNT-topman Peter Bakker.

Ook is het kabinet met werkgevers en werknemers in overleg om te voorkomen dat
de lonen te veel stijgen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl