Het zal je maar gebeuren: je wil wegrijden met je auto en ontdekt een flinke deuk aan de achterkant van de wagen. Een briefje onder de voorruit ontbreekt. Hoe krijg je de schade vergoed?

Een aanrijding is niet leuk. Maar als de dader onbekend is, is het nog vervelender, want bij wie moet je nu aankloppen om de schade te claimen? Helemaal kansloos ben je niet. Er zijn mogelijkheden om de schade toch vergoed te krijgen.

Waarborgfonds

Hierbij is wel van groot belang waardoor de schade is veroorzaakt. Is dit een ander motorvoertuig, dan kun je aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook als de dader wel bekend, maar zijn voertuig onverzekerd is, kun je hier terecht. Je kunt hier dan niet alleen schade aan je auto claimen, maar bijvoorbeeld ook andere materiële schade (bijvoorbeeld aan je fiets of tuinhek) of letselschade.

Vorig jaar wisten 48.476 mensen of instanties de weg naar dit nationale noodpotje te vinden. Hiervan werden 38.000 claims toegewezen. Het gemiddelde schadebedrag dat werd uitgekeerd bedroeg 1.564 euro.
In totaal heeft het fonds vorig jaar bijna 59 miljoen euro uitgekeerd. Dit bedrag daalt de laatste jaren wel, onder andere door een verbeterde verkeersveiligheid, nieuwe technische snufjes zoals parkeersensoren en een daling van het aantal verkeersbewegingen vanwege de crisis.

Eisen

Maar het potje wordt wel gevuld door verzekeraars en – voor een heel klein deel – de Nederlandse overheid en dus indirect door ons allemaal. Het is daarom niet verwonderlijk dat je niet zomaar een beroep kunt doen op het Waarborgfonds.

Zoals gezegd moet de schade zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Braakschade of schade door vandalisme vallen dus buiten de dekking. Je moet wel kunnen aantonen dat bij schade een andere auto of motor de boosdoener is. Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring van een ooggetuige of door laksporen van het schadeveroorzakende voertuig.

Bij schade aan een geparkeerde auto, is het lastiger om de betrokkenheid van een ander motorvoertuig vast te stellen, erkent Hans de Vries, teamleider Schadecentrum van het Waarborgfonds. In dat geval wordt volgens hem meestal een expertisebureau ingeschakeld. Dit bureau stelt niet alleen de omvang van de schade vast, maar onderzoekt ook of aan de aard van de schade is te beoordelen of deze is toegebracht door een (ander) motorrijtuig.

Aangifte

Een ander vereiste is dat schuld van de bestuurder van een onbekend of onverzekerd motorrijtuig vast staat of wordt bewezen. Verder moet je aantoonbaar moeite hebben gedaan om de dader te vinden, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie of een advertentie te plaatsen waarin je zoekt naar ooggetuigen. Dit moet binnen twee weken gebeuren; anders ben je te laat.

Je hebt vervolgens nog drie jaar de tijd om een claim in te dienen. Op de website schadezonderdader.nl kun je checken of je aan de voorwaarden voldoet om schade te kunnen claimen bij het Waarborgfonds.

Houd er wel rekening mee dat bij materiële schade door een onbekende dader een wettelijk eigen risico geldt van 250 euro. Is het schadebedrag kleiner, dan heeft claimen dus geen zin.
Een eigen risico is er niet bij schade door een onverzekerd motorvoertuig of bij zuivere letselschade. Is er sprake van een combinatie tussen materiële en letselschade, dan geldt er een eigen risico voor het materiële gedeelte.

Autoverzekering

Is je auto niet beschadigd door een ander motorvoertuig, maar door vandalisme of een poging tot inbraak, dan kan je autoverzekering uitkomst bieden. Of je de schade vergoed krijgt, hangt wel af van de verzekering die je hebt afgesloten.

Heb je alleen een WA-verzekering, dan vis je achter het net. Met een WA plus beperkt casco-verzekering, krijg je doorgaans de schade door sommige vormen van vandalisme vergoed, zoals een ingeslagen ruit, brandschade of schade na joyriding of een poging tot diefstal.

Alleen bij een WA casco-verzekering - de meest uitgebreide polis - ben je volledig verzekerd. Je krijgt dan bijvoorbeeld ook de schade door een kapot getrapte buitenspiegel, krassen in de laklaag en lek gestoken banden vergoed. De dekking kan wel per verzekeraar verschillen, dus check je polisvoorwaarden.

Hogere premie

Of claimen zinvol is, valt echter te bezien. Je valt dan namelijk meestal wel terug op de bonus/malus-ladder. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het aantal schadevrije jaren, maar leidt ook tot een hogere premie.

Volgens Verzekeringssite.nl verschilt de terugval op de ladder wel behoorlijk per verzekeraar. Gemiddeld verliezen verzekerden met 21 schadevrije jaren 11 schadevrije jaren. Ook de premiestijging na een geclaimde schade kan fors uiteenlopen, van 0 tot maar liefst 160 procent. Voor iemand met zes schadevrije jaren stijgt de premie na één schadegeval met gemiddeld 60 procent.

Zet daarom eerst de reparatiekosten af tegen de premieverhoging, voor je een claim indient bij je verzekeraar. Omdat de hoogte van het schadebedrag geen invloed heeft op de terugval op de bonus/malus-ladder is het vaak voordeliger om kleine schadebedragen uit eigen zak te betalen. Meer informatie over de bonus/malus-ladder vind je op deze website.

Of je de schade nu wel of niet vergoed krijgt: doe altijd aangifte bij de politie en informeer in je omgeving naar ooggetuigen. Als de dader later terug wordt gevonden, kun je de schade alsnog op hem verhalen en een terugval op de bonus-malusladder ongedaan maken.

Veilig parkeren

Verder is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen. Parkeer je auto waar mogelijk in een garage, adviseert Iris Vincent-de Groot van Verzekeringssite.nl. Is dit niet mogelijk, kies dan een plaatsje uit onder een lantaarnpaal of zo dicht mogelijk bij huizen, zodat je auto zoveel mogelijk in het oog springt. Klap je verder buitenspiegels in en gebruik een alarmsysteem.