De export van uitkeringen naar Marokko wordt geleidelijk minder. Nederland wil eenzijdig een einde maken aan het verdrag over Nederlandse uitkeringen richting Marokko.

Een duidelijke meerderheid in de Eerste Kamer ging dinsdag akkoord. De Tweede Kamer had onlangs al ingestemd met het voorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

De PvdA-bewindsman streefde aanvankelijk naar een aangepast verdrag met Marokko over de sociale zekerheid. De bedoeling was de uitkeringen te verlagen omdat de levenskosten in Marokko lang niet zo hoog zijn als in Nederland.

Vorig jaar lag er na jarenlang overleg een akkoord op tafel. Maar Marokko kwam met nieuwe eisen die voor de minister onacceptabel waren.

Deur voor Marokko nog open

Volgens Asscher staat de deur nog steeds open voor Marokko om opnieuw te onderhandelen. Het CDA ziet de opzegging van het verdrag dan ook als een paardenmiddel dat Marokko weer tot overleg moet bewegen.

Als het verdrag voor 1 juli wordt opgezegd, geldt het niet meer vanaf 1 januari 2017. Het is niet zo dat alle uitkeringen richting Marokko dan meteen worden beëindigd. Lopende uitkeringen kunnen niet worden stopgezet. Jaarlijks vloeien enkele tientallen miljoenen euro's aan uitkeringen naar Marokko.

De PvdA stemde zowel in de Tweede als Eerste Kamer tegen het voorstel van de eigen minister. De sociaaldemocraten vrezen dat de samenwerking met Marokko er onder gaat lijden. Zij vinden het ook een klap in het gezicht voor de Marokkanen die Nederland mee hebben opgebouwd.

'Economische winst bescheiden'

Het is nog maar de vraag of Nederland voordeel heeft bij de opzegging van het socialezekerheidsverdrag met Marokko. "Het is vooral een politiek besluit. Macro-economisch gezien is de winst bescheiden. Maar in internationale betrekkingen draait het niet alleen om euro’s'', zegt advocaat Fouad Ben-Saddek uit Rotterdam, die veel zaken deed rondom sociale zekerheid van Nederlandse Marokkanen in het Noord-Afrikaanse land.

Hoeveel Marokkanen slachtoffer worden van het besluit is onduidelijk. Het gaat immers om nieuwe gevallen als het verdrag op 1 januari 2017 effectief wordt. "Bestaande situaties moeten in de meeste gevallen worden gerespecteerd en blijven dus bestaan’’, zegt Saddek. Alleen wie in Marokko recht heeft op kindgebonden budget kan dat over een half jaar al verliezen. "Bestaande gevallen hebben recht op nog twee kalenderkwartalen kindgebonden budget’’, licht Saddek toe.

'Betrekkingen zo verzuurd'

De toekomst zal volgens hem pas uitwijzen wat de werkelijke effecten van het besluit zijn. "De zaak heeft de betrekkingen tussen beide landen zo verzuurd dat je je kunt afvragen of er uiteindelijk winst of verlies wordt gemaakt. Naast geld gaat het ook om onder meer samenwerking en goodwill en dat is niet in euro’s om te rekenen'', aldus Saddek.

Bij het bedrag dat vanuit Nederland aan uitkeringen naar Marokko vloeit, gaat het om enkele tientallen miljoenen euro’s. De Nederlandse regering vindt dat de meeste uitkeringen, zoals AOW, Algemene Nabestaandenwet, WAO en Ziektewet omlaag kunnen omdat het levensonderhoud in Marokko veel goedkoper is.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl