• Artificial intelligence gaat de manier waarop we leven en werken drastisch veranderen de komende decennia, net zoals de komst van het internet dat heeft gedaan.
  • In de zesde aflevering van de podcast The Next Move gaan CEO’s Martijn Bertisen van Google Nederland en Ron Vrijmoet van ai-startup Deus onder meer in gesprek over mogelijkheden een positieve impact te bewerkstelligen met artificial intelligence.
  • Belangrijk is volgens beide CEO’s dat we ons richten op ethische toepassingen van ai waar mensen echt baat bij hebben.

Artificial intelligence (ai) komt regelmatig negatief in het nieuws, vooral via verhalen uit China waar de toepassingen van ai voor de surveillance burgers en werknemers regelmatig botst met westerse opvattingen over privacy. Toch is het niet verstandig om op basis hiervan kunstmatige intelligentie als technologiegebied in het verdomhoekje te zetten.

In de zesde aflevering van de podcast The Next Move spreken CEO’s Martijn Bertisen van Google Nederland en Ron Vrijmoet van ai-startup Deus onder meer over toepassingen van kunstmatige intelligentie die een sterk positieve impact kunnen hebben op de maatschappij.

Bij kunstmatige intelligentie wordt standaard met grote databestanden gewerkt, waarbij veel toepassingen grofweg op drie deelgebieden plaatsvinden, schetst Vrijmoet: de verwerking van taaldata, visuele herkenning en het maken van modellen om betere prognoses te doen voor planningsdoeleinden.

Als voorbeeld van een taalproject dat Deus heeft gedaan, noemt Vrijmoet een algoritme dat het ministerie van Sociale Zaken helpt bij het analyseren van veranderingen in de wetgeving op zo’n duizend cao’s. Dat gebeurde tot voor kort handmatig door ambtenaren die stukken doorspitten. Met behulp van een algoritme kunnen relevante tekstpassages veel sneller worden gevonden en is het ook mogelijk om suggesties te doen voor tekstaanpassingen. “Het gebruik van zo’n algoritme kan het werk van die ambtenaren een stuk leuker maken”, geeft Vrijmoet aan.

Bertisen van Google Nederland wijst op een recente innovatie op het gebied van de gezondheidszorg, waarbij Google een app heeft ontworpen genaamd Derm Assist. Hierbij is met behulp van miljoenen foto’s een algoritme ontwikkeld dat een eerste indicatie geeft, als je een foto van een plekje op je huid maakt. Dit als hulpmiddel om al dan niet een arts raadplegen.

Bertisen: “Daar zie je praktische applicaties die enorme impact gaan hebben. En dat is belangrijk bij ai, dat je kiest voor toepassingen die per saldo een sociaal voordeel hebben. Je wilt dat de voordelen opwegen tegen de risico’s.”

Beluister hieronder de vijfde aflevering van de podcast The Next Move met Martijn Bertisen en Ron Vrijmoet gepresenteerd door Diederik Heinink.

Volg de podcast The Next Move en abonneer je via Spotify, Google of Apple.

The Next Move wordt in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University gemaakt. Wil jij het maximale halen uit je carrière of bedrijf? Volg dan een korte training of parttime MBA. Kijk wat het beste bij jou past op RSM.nl/thenextmove

Beluister ook: Podcast The Next Move met Lex Hoefsloot (Lightyear) en Quinten Selhorst (Felyx): waarom de elektrische auto nog veel beter moet om breed draagvlak te krijgen