• De Amerikaanse vermogensbeheerder ARK Invest is niet goed ingesteld op een eventuele daling van aandelenmarkten, volgens een beleggingsstrateeg.
  • Fondsbeheerder Cathie Wood heeft met de Innovation ETF een product in de markt gezet dat niet berust op degelijke risico-analyses, aldus Robby Greengold van Morningstar.
  • Op het moment dat de beurs daalt, kan dat problemen opleveren.

Het is geen geheim dat de Amerikaanse sterbelegger Cathie Wood van vermogensbeheerder ARK Invest met een  actieve beleggingsstrategie sinds 2014 ongelooflijk succesvol is geweest.

Sinds het beleggingsfonds ARK Innovation ETF op 31 oktober 2014 op de markt kwam, is een rendement van liefst 495 procent geboekt. Het afgelopen jaar alleen al bedroeg het rendement 183 procent. 

Maar in een deze week verschenen artikel van informatiebedrijf Morningstar legt beleggingsstrateeg Robby Greengold uit waarom ARK Invest in serieuze problemen kan raken wanneer de markt tegenzit. 

De analist wijst op potentiële zwaktes bij het belangrijkste beleggingsfonds van Wood: de ARK Innovation ETF. Dit beleggingsfonds maakt gebruik van onervaren analisten, de risico-analyses zijn van matige kwaliteit, er zitten relatief veel minder makkelijk verhandelbare aandelen in en sommige aandelen waarin Wood met het fonds belegt, maken een sterk overgewaardeerde indruk.

"ARK Invest is een specalist in themabeleggen en presteerde de afgelopen jaren in lijn met de markt. Echter, doordat er slechts één fondsbeheerder is met een onervaren team van analisten en een zwakke risicocontrole, kunnen er makkelijk problemen ontstaan als het beursklimaat omslaat", betoogt Greengold.

Een one-woman show

Wood is de enige fondsbeheerder van haar bedrijf en er lijkt geen geschikte opvolger wanneer ze ermee ophoudt. 

Analist Greengold vraagt zich af in hoeverre het feit dat Wood geen andere ervaren fondmanagers  in haar team heeft voor problemen kan zorgen. Vooral ook omdat ARK Invest moeite heeft om talent aan zich te binden.

Ook wijst Greengold erop dat Wood tussen 2001 en 2013 bij vermogensbeheerder AllianceBernstein werkte en daar "verschillende strategieën heeft gevolgd die op de huidige aanpak lijken en leidden tot een hoge volatiliteit. Dat ging gepaard met slechte prestaties in dalende markten en ondermaatse resultaten op de lange termijn."

ARK Invest was niet bereikbaar voor commentaar op het artikel van Greengold.

Cathie Wood maakt gebruik van onervaren analisten

In het bijzonder is Greengold kritisch over de kwaliteit van de financiële analisten in het team van Wood.

De meeste analisten zijn pas afgestudeerd. Slechts de helft van het team kan bogen op een wat ruimere ervaring in de beleggingsindustrie, aldus Greengold. 

Dit contrasteert volgens de beleggingsstrateeg van Morningstar scherp met de normen die gelden voor aandelenanalisten. Doorgaans hebben die minstens een bachelordiploma, enige werkervaring op instapniveau en beleggingskwalificaties zoals een diploma als Chartered Financial Analyst. 

Wood ziet het gebrek aan ervaring in de beleggingswereld van de mensen in haar team juist als een pluspunt, omdat er meer ruimte is voor invalshoeken en expertise van andere branches. Greengold zet daar grote vraagtekens bij. 

Wel merkt hij op dat het team van Wood diverser is vergeleken met de meeste van haar concurrenten. Uit onderzoek is gebleken dat dit tot meer creativiteit, innovatie en winst kan leiden.

Leunen op externe expertise

Dat gebrek aan analytische ervaring compenseert ARK Invest door een deel van het onderzoek uit te besteden aan wat het "thematische ontwikkelaars" noemt. Volgens ARK gaat het om academici, ondernemers en voormalige analisten van ARK Invest. 

Volgens Greengold blijft onduidelijk hoe sterk de analytische kracht van ARK Invest is, gelet op de strategie om voor het analyse- en selectieproces deels op externe expertise te leunen.

Analisten bij ARK werken ook anders dan bij andere fondsbeheerders. Waar conventionelere vermogensbeheerders sectorspecialisten hebben, daar krijgen de ARK-analisten bepaalde thema's toegewezen, zoals DNA sequencing of robotica.

Volgens Greengold kan deze constructie leiden tot "ultra-specialisatie en potentiële blinde vlekken die beter geëquipeerde firma's wel zien."

Gebrekkige risicocontrole

Greengold is evenmin te spreken over het risicomanagement van ARK Invest. Hij wijst erop dat Wood geen risicomanagers in dienst heeft.

Wat ook ontbreekt: het inbouwen van voldoende signaalwaarden in de beleggingsportefeuille die ervoor zorgen dat de portefeuille als geheel binnen bepaalde risicomarges opereert.

Opvallend genoeg bevat het prospectus van de ARK Innovation ETF sinds eind maart geen toelichting meer op de grootste individuele aandelen waarin wordt belegd. Ook wordt er niets gezegd over de maximale weging die een individueel aandeel in het fonds mag hebben, aldus Greengold.

De analist van Morningstar denkt dat dit alles problemen kan opleveren wanneer de markt tegenzit. "Zonder professionals op het gebied van risicomanagement die de beleggingsportefeuille onderwerpen aan stresstests en inschattingen maken van de potentiële verliezen op basis van diverse scenario's, is het team slecht voorbereid en slecht in staat om adequaat te reageren." 

Portefeuille van ARK Innovation kan niet makkelijk grote verkopen doen

Ten slotte is de aandelenportefeuille van de ARK Innovation ETF minder liquide geworden en "kwetsbaarder voor ernstige verliezen door de toegenomen omvang", schrijft Greengold. 

De waarde van de beheerde activa steeg in februari naar meer dan 23 miljard dollar. Bovendien heeft het fonds relatief veel posities in bedrijven waarbij het belang van ARK Invest in de onderneming minimaal 10 procent is.

Als het om kleinere bedrijven gaat (waar Wood regelmatig voor kiest), dan is het moeilijk om bij tegenvallers een groot belang te verkopen zónder de aandelenkoers sterk te beïnvloeden. Hierdoor kan het fonds van Wood alleen maar geleidelijk posities innemen of juist afbouwen. Dat is een grote handicap is wanneer je snel moet reageren in zware beursomstandigheden.

Wood ondervangt dit gebrek aan liquiditeit van de kleinere beleggingen met beleggingen in enkele grote beursgenoteerde fondsen. Als de markt omslaat, kan Wood deze aandelen verkopen en de beleggingen in de kleinere geliefde bedrijven behouden.

Het probleem is volgens Greengold dat Wood eenzelfde strategie volgde toen ze in 2008 voor AllianceBernstein werkte. Haar op groei gerichte beleggingsportefeuille verloor toen 45  procent aan waarde, wat "beduidend slechter was dan de daling van 38 procent van de Russell 1000 Growth Index."

De ARK Innovation ETF daalde afgelopen maart met 11 procent als gevolg van een sectorrotatie op de aandelenmarkt waarbij bekende, grote technologienamen werden ingeruild door aandelen van meer cyclische bedrijven die geacht worden te profiteren van de heropening van de economie.

LEES OOK: 6 cryptotokens die de potentie hebben om de klassieke financiële industrie op te schudden, volgens een zakenbank op Wall Street