Een risk manager behoedt jouw bedrijf voor gevaren die je zelf niet ziet. Hiervoor kijkt hij verder en graaft hij dieper dan het blote oog kan waarnemen. Zo komen risico’s aan het licht waarbij alleen een specialist het verband ziet tussen oorzaak en gevolg. In deze column vertelt Arjan Hendriksen hoe hij en zijn vakgenoten te werk gaan. Hendriksen is manager risicobeheersing bij Interpolis.

Dankzij het werk van de risk manager kan je structurele maatregelen nemen om schade te voorkomen. Zo verlaag je niet alleen de kosten, maar maak je ook je bedrijf veel minder kwetsbaar. Je voorkomt er productieverlies mee en je houdt je reputatie hoog. 

Voorbij symptoombestrijding

Het is niet zo moeilijk om zichtbare gevaren te herkennen. Een natte vloer, gebrekkige elektra, brandbaar materiaal in de buurt van een hittebron. Iedereen die even nadenkt, begrijpt wat er mis kan gaan. Een risk manager zal dit soort zaken zeker signaleren.

Maar met het inventariseren van risicovolle situaties begint zijn werk pas. Hij gaat op zoek naar de oorzaak achter de oorzaak. Hij analyseert welke omstandigheden het mogelijk maken dat een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Als je dat weet, kan je maatregelen nemen om het ontstaan van nieuwe, risicovolle situaties structureel tegen te gaan.

Deurstopper onder brandwerende deur. Hoe kan dat?

Laatst inspecteerde een collega van mij een hotel. Daar zag hij een aantal brandwerende deuren openstaan. Ze waren aan de onderkant vastgezet met een keg. Bij brand hebben die deuren dan geen enkel effect. Vuur en rook kunnen zich dan ongehinderd verspreiden.

Hij heeft toen uitgezocht waarom die deuren openstonden. Het had te maken met de werkwijze van de huishoudelijke dienst. Door die werkwijze te veranderen, was het niet meer nodig om deuren vast te zetten. Een gevaar minder.

Oorzaken van onveilig gedrag 

Uit statistieken blijkt dat maar liefst 80% van alle incidenten het gevolg is van menselijke fouten. De resterende 20% is te wijten aan falende techniek. De grootste winst is dan ook te behalen door onveilig gedrag te identificeren, de oorzaken te achterhalen en deze weg te nemen. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk vaak is. Onveilig gedrag kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben. Van onvoldoende training of opleiding tot miscommunicatie en zelfs aangeleerd onveilig gedrag.

Op zoek naar de bron

Een riskmanager gaat systematisch alle mogelijke oorzaken van onveilig gedrag na. Hij kijkt naar opleidingen en training. Naar inwerkprogramma’s. Hij onderzoekt de communicatie tussen management en werkvloer en op de werkvloer zelf. Hij stelt kritische vragen, analyseert werkprocessen en licht zelfs de cultuur van het bedrijf door. Want ook die kan grote invloed hebben op risicobewustzijn en (on)veilig gedrag.

Concrete aanbevelingen

Wanneer een risk manager klaar is met zijn onderzoek, maakt hij een rapport. Daarin staan zijn bevindingen over onveilig gedrag, onveilige situaties en de achterliggende oorzaken. Daar blijft het doorgaans niet bij.

Als opdrachtgever krijg je ook concrete aanbevelingen om de veiligheid voor mensen en machines, materialen en het milieu te vergroten. Die aanbevelingen verlagen ook de risico’s voor schade aan merknaam, marktaandeel en management.

Het opvolgen van die aanbevelingen levert pure winst op. Bedenk maar eens wat een dag bedrijfsstilstand kost. Of een week of zelfs sluiting. Het advies van een professionele risk manager behoedt je daarvoor. Uiteindelijk breng je daarmee de totale risicokosten van je organisatie omlaag. Lees ook mijn column Bedrijfskosten tot 36x duurder dan gedacht.

Een risk manager inschakelen?

Wil je een risicoanalyse laten uitvoeren door een professionele risk manager? Bel dan met je eigen verzekeraar of neem contact op met de preventiedesk van Interpolis.

Arjan Hendriksen is manager risicobeheersing bij Interpolis. In een reeks bijdragen laat hij bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl