Elk bedrijf dat groeit en wil innoveren, krijgt te maken met ingrijpende technische en bouwkundige veranderingen. Die kosten allemaal veel tijd, geld en energie. Dan wil je niet achteraf te maken krijgen met risico’s die over het hoofd zijn gezien en dure hersteloperaties. Toets de plannen daarom niet alleen aan de wet- en regelgeving maar bekijk ze ook met de kritische blik van een risico-manager. Zo kun je een hoop narigheid voorkomen en stel je de continuïteit van je bedrijf veilig. 

Arjan Hendriksen legt uit hoe je plannen voor ingrijpende veranderingen in je bedrijf  tegen het licht houdt om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Hendriksen is manager risicobeheersing bij Interpolis.

Groot verschil tussen wettelijk en wenselijk 

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je plan natuurlijk voldoen aan het Bouwbesluit. Maar ook als jouw plan aan die eisen voldoet, is dat nog geen garantie dat het plan optimaal is. Het Bouwbesluit heeft namelijk alleen als doel het voorkomen van slachtoffers bij brand en het voorkomen dat brand overslaat naar andere percelen.

Het behouden van het bouwwerk, het beperken van schade aan voorraden, machines en andere inventaris is nadrukkelijk geen doel van het besluit. Net zo min als het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Lees ook  ‘Waarom moderne bedrijfsgebouwen tot de grond toe afbranden‘.

Veelzeggend is bijvoorbeeld dat er strenge regels gelden voor de opslag van brandbare materialen, maar dat brandbare materialen wel zijn toegestaan in constructies. Brandbaar isolatiemateriaal is er bijvoorbeeld de oorzaak van dat moderne bedrijfsgebouwen vaak tot de grond toe afbranden. Lees ook ‘Zo voorkom je uitslaande brand‘.

Een sprinklerinstallatie is lang niet altijd verplicht. Maar als je bedenkt wat de gevolgen van brand kunnen zijn voor je productie en levering, kies je er waarschijnlijk wel voor.

Een sprinklerinstallatie is lang niet altijd verplicht. Maar als je bedenkt wat de gevolgen van brand kunnen zijn voor je productie en levering, kies je er waarschijnlijk wel voor.

Laat meerdere experts meedenken

Het is altijd de moeite meer dan waard om met hulp van deskundigen een risicoanalyse te maken. Of je nu alleen een kleine verbouwing laat uitvoeren of een compleet nieuwe fabriek wilt neerzetten, een nieuwe attractie in je pretpark gaat bouwen of je hele productielijn gaat vervangen.

Vraag in een vroeg stadium specialisten uit verschillende disciplines om aan de analyse mee te werken. Denk aan een risico-manager van je verzekeraar, iemand van de technische dienst, je procesoperator, je logistiek manager. Kortom iedereen die vanuit zijn eigen expertise kan meehelpen om fouten uit het ontwerp te halen. Laat iedereen zich afvragen wat er mogelijk mis zou kunnen gaan, hoe dat is te voorkomen en wat er beter kan.

Weet iedereen straks in de nieuwe situatie wat hem te doen staat bij calamiteiten? Kunnen processen snel en veilig worden gestopt?

Weet iedereen straks in de nieuwe situatie wat hem te doen staat bij calamiteiten? Kunnen processen snel en veilig worden gestopt?

Aandachtspunten

Besteed bij het maken van een risicoanalyse aandacht aan al deze punten en bedenk bij elk punt wat mogelijke risico’s of effecten zijn voor mens, milieu en bedrijfscontinuïteit:

 • Elektrische installaties
 • Mechanische systemen
 • Hydraulische en andere druksystemen
 • Hand- en elektrische gereedschappen
 • Loop- en werkoppervlakken
 • In- en uitgangen
 • Hoogten en openingen
 • Vallende objecten
 • Brand en explosie
 • Stapelen en opslag
 • Huishoudelijke voorzieningen
 • Afval
 • Noodsituaties

Door bij al deze punten stil te staan en specialisten te raadplegen, voorkom je dat achteraf dure aanpassingen nodig zijn. Je voorkomt er ook mee dat een klein incident uit de hand loopt en je hele bedrijf stillegt.

Kosteloos deskundig advies

Wil je meer weten over risicoanalyse bij (ver)bouw of modificatie of wil je een risicoanalyse door een specialist laten uitvoeren?

Neem dan contact met de preventiedesk van Interpolis. Bel 013 – 462 26 22 of stuur een email naar preventiedesk@interpolis.nl.

Denk ook hier aan

Na oplevering van de nieuwbouw of de nieuwe constructie breekt een kritieke periode aan. Alles is immers nieuw. Is iedereen hier goed op voorbereid? Hebben jouw medewerkers de juiste training en instructies gekregen? Is het bedrijfsnoodplan aangepast en bij iedereen bekend? Als je overal ja op kunt zeggen, kan er weinig misgaan. En omdat voorkomen beter is dan genezen, lees eens de Preventiekaart Bedrijfsgebouwen.

Een vlakke vloer is het meest veilig. Maar wat gebeurt er als de vloer nat wordt? Achteraf antislip-maatregelen nemen, pakt duur uit.

Een vlakke vloer is het meest veilig. Maar wat gebeurt er als de vloer nat wordt? Achteraf antislip-maatregelen nemen, pakt duur uit.

Mooi zo’n glazen wand. Nu maar hopen dat niemand er tegenaan loopt. Bedenk ook dat glas infrarood tegenhoudt waardoor bewegingsmelders mogelijk niet goed functioneren.

Mooi zo’n glazen wand. Nu maar hopen dat niemand er tegenaan loopt. Bedenk ook dat glas infrarood tegenhoudt waardoor bewegingsmelders mogelijk niet goed functioneren.

Arjan Hendriksen is manager risicobeheersing van Interpolis. In een reeks bijdragen laat hij bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Z24.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl