De Nederlandse effectenbanken Alex en BinckBank hebben de beleggingsrekeningen van hun 150 Amerikaans belastingplichtige klanten gesloten.

Aanleiding is een overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten om belastingontwijking tegen te gaan. Dat heeft een woordvoerder van BinckBank donderdag gezegd.

Vanaf 1 januari 2013 moeten banken financiële gegevens van Amerikanen doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst. Dat betekent volgens de zegsman dat er een omvangrijke administratie moet worden opgezet.

“Dat vergt buitenproportionele grote inspanningen en investeringen. Wij betreuren het dat we door de Amerikaanse fiscale wetgeving deze groep klanten niet meer kunnen bedienen”, aldus de woordvoerder.

De betreffende klanten van Binck en dochterbedrijf Alex zijn inmiddels ondergebracht bij andere banken.

Discriminatie op basis van nationaliteit

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er sprake van "discriminatie op basis van nationaliteit'', iets wat in Nederland verboden is. "Het College oordeelt dat de overeenkomst banken niet verplicht Amerikanen uit te sluiten, dit is een keuze van de bank zelf. Daarnaast mag een financiële afweging er niet toe leiden dat een bank klanten vanwege hun nationaliteit weert", aldus de mensenrechtenorganisatie.

Het ligt volgens het college voor de hand dat Nederland de komende jaren ook met andere landen overeenkomsten sluit over het uitwisselen van financiële informatie. "Hierdoor lopen ook mensen met andere nationaliteiten het risico dat banken hen in de toekomst uitsluiten."

Om die reden heeft de organisatie de kwestie onder de aandacht gebracht bij de politiek, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl