De eerste halfjaarcijfers van Aegon vielen aanzienlijk lager uit dan op voorhand door analisten werd verwacht. Met name in de Verenigde Staten zorgde het COVID-19 virus voor een drastisch lagere winst bij de verzekeraar. Door deze tegenvallende resultaten heeft Aegon besloten om het mes te zetten in het dividend en zijn de financiële doelstellingen voor de rest van dit jaar ingetrokken. Beleggers reageerden allerminst positief.

Over het eerste halfjaar van 2020 kwam de nettowinst van Aegon uit op 202 miljoen euro, wat 67 procent minder is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggend resultaat kwam zonder eenmalige posten op jaarbasis 31 procent lager uit op 700 miljoen euro.

Verder liep het rendement op eigen vermogen terug naar van 9,6 naar 6,5 procent en de Solvency II ratio daalde door ongunstige marktinvloeden van 201 naar 195 procent.

Forse winstdaling VS

Met name Aegon’s activiteiten in de Verenigde Staten, die opereren onder de naam Transamerica, hadden flink te lijden onder de gevolgen van het COVID-19 virus. Mede als gevolg van het coronavirus zijn de Amerikaanse sterftecijfers in korte tijd flink opgelopen. De verzekeraar verwacht dat hier op korte termijn nog geen verandering in komt, aangezien het aantal nieuwe besmettingen in de VS hoog blijft.

Door de coronacrisis zijn daarnaast de rentes in de VS flink gedaald, wat voor Aegon een ongunstige ontwikkeling is. De Amerikaanse markt bepaalt op dit moment voor circa twee derde van de totale omzet van Aegon.

De resultaten van de Nederlandse en Britse tak zijn volgens Aegon nog op peil. Wel ziet de verzekeraar in met name Nederland de verkoop van levensverzekeringen teruglopen, doordat deze niet meer verplicht zijn bij het afsluiten van een hypotheek.

Dividend verlaagd

De eerder dit jaar aangetreden topman Lard Friese gaf in een toelichting aan dat Aegon er alles aan zal doen om financieel weer op het oude niveau te komen. Het vertrek van de verzekeraar uit bepaalde landen wordt daarbij niet uitgesloten.

Lees ook op Business Insider

Ook geeft het bestuur toe dat er met veel te optimistische aannames voor de Amerikaanse markt is gerekend. Het neerwaarts bijstellen van deze aannames en met name de verwachtingen voor de rente in de VS, heeft tot een extra verliespost van 1 miljard euro in het tweede kwartaal geleid.

Als gevolg van de resultaten kondigde de verzekeraar aan flink te moeten snijden in het dividend. Zo wordt het slotdividend over 2019 overgeslagen en zal het interimdividend voor dit jaar met 60 procent worden teruggeschroefd naar 0,06 euro per aandeel. Met het kapitaal dat hierdoor vrijkomt wil de verzekeraar zijn schuldenpositie met 500 miljoen dollar verlagen. 

Ook laat Aegon zijn financiële doelstellingen voor dit jaar los. In december presenteert de verzekeraar zijn nieuwe strategie en doelstellingen.

Koersverloop Aegon

De bekendmaking van de eerste halfjaarcijfers halverwege augustus had ook een grote impact op de aandelenmarkt, met een flinke daling van de aandelenkoers van Aegon. Sindsdien wist de aandelenkoers zich niet meer te herstellen en staat op dit moment (07-09-2020) op 2,32 euro.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Aegon zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Investeringsidee: Aegon

Aegon Turbo Long NL75V
Aegon Turbo Long MT32V
Aegon Turbo Long OR31V
Aegon Turbo Short CM36V

Ontdek Vontobel’s productaanbod op www.beursproducten.vontobel.com/NL/NL.