De Amerikaanse inflatie bedroeg in juli op jaarbasis 5,4 procent, gelijk aan het niveau van de voorgaande maand.

De kerninflatie, waarbij prijzen van voeding en energie buiten beschouwing worden gelaten, was op maandbasis lager in juli dan in de voorgaande maand.

De Amerikaanse centrale bank denkt dat de huidige, hoge inflatie een tijdelijk karakter heeft.

De Amerikaanse inflatie bedroeg in juli op jaarbasis 5,4 procent, gelijk aan het niveau van de voorgaande maand. Hiermee blijft de inflatie fors hoger vergeleken met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

Ten opzichte van juni was de gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten in de VS 0,5 procent in juli. Dat was in lijn met de verwachtingen van economen. De kerninflatie, waarbij prijzen van voeding en energie buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg op maandbasis 0,3 procent. Dat was duidelijk lager dan in juni, toen de kerninflatie op maandbasis 0,9 procent bedroeg.

De Amerikaanse centrale bank hanteert een inflatiedoelstelling waarbij de gemiddelde inflatie op de wat langere termijn op iets meer dan 2 procent mag uitkomen. Tot nog toe heeft de Federal Reserve volgehouden dat de huidige toename van de inflatie een tijdelijk karakter heeft.

De Fed heeft naast de doelstelling voor de inflatie ook als taak om de economische groei en de werkgelegenheid te ondersteunen. Dat doet de centrale bank ruimhartig door rentetarieven zeer laag te houden. Hiermee wordt lenen voor consumenten en bedrijven goedkoper en dat kan investeringen in de economie helpen.

Centrale bank VS denkt dat hoge inflatie tijdelijk is

Als de inflatie echter flink stijgt, wordt de de koopkracht van geld (de dollar) uitgehold. Daarom moet de centrale bank er ook op letten dat de inflatie niet langdurig boven de doelstelling van 2 procent uitkomt. De inflatie kan afgeremd worden door rentes te verhogen, waardoor lenen duurder wordt. De economische groei en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen worden dan getemperd.

De Fed is echter beducht dat het te snel loslaten van het huidige goedkoopgeldbeleid de economische opleving afremt. Het neemt daarbij op de koop toe dat de inflatie tijdelijk wat harder stijgt dan eigenlijk wenselijk is.

De grote vraag is of de toename van de inflatie inderdaad vanzelf zal afzwakken. Als dat niet gebeurt, kan de Amerikaanse centrale bank gedwongen worden om sneller in te grijpen. Het kan dan bijvoorbeeld opkoopprogramma's voor obligaties waarmee marktrentes laag worden gehouden, terugdraaien.

Voor beleggers is het beleid van de Fed van groot belang. Aandelenbeurzen profiteren volop van de lage rentes. Die maken sparen en beleggen in obligaties relatief onaantrekkelijk. Bovendien maakt de lage rente financiering voor bedrijven goedkoop. Op het moment dat rentes gaan stijgen kan dat aandelenmarkten in negatieve zin raken.

Amerikaanse beurzen openden na het bekend worden van de inflatiecijfers licht positief. De marktrente voor de 10-jarige Amerikaanse staatslening noteerde vrijwel vlak op 1,34 procent, na de bekendmaking.

LEES OOK: Hoe ‘veilig’ is beleggen met een termijn van 10 jaar? Dit is je rendement met een inleg van €1.000 op verschillende instapmomenten sinds 2004