Door de milde winter en de volle opslagen in Europa is de gasprijs flink gedaald en dat geeft aanleiding tot voorzichtig optimisme dat het ergste van de gascrisis achter ons ligt. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap IEA in een rapport over de gasmarkt.

Er zijn nog wel veel onzekerheden. Zo komt er veel minder extra capaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij dan dat dat er capaciteit voor Russisch gas van de markt verdwenen is.

Maar Rusland kan de gaskraan ook nog verder dichtdraaien. Ook kan de gasvraag in China nog fors toenemen als de economie daar verder aantrekt. Zeker als dat samenvalt met het moment waarop Europa de gasopslagen weer aan gaat vullen.

Daarom blijft het noodzakelijk om te zorgen dat er minder gas gebruikt zal worden, stelt het agentschap. Dat kan door efficiënter met energie om te springen, door meer hernieuwbare energie te gaan gebruiken en meer warmtepompen te benutten. Maar ook door ons gedrag aan te passen. Ook kunnen we zorgvuldiger omspringen met het gas dat we oppompen. Zo zou er minder gas afgefakkeld kunnen worden en strenger op methaanlekken gecontroleerd kunnen worden, aldus het IEA.

Dat agentschap voorziet dat de gasvraag dit jaar ongeveer even groot zal zijn als vorig jaar. In Europa en Noord-Amerika neemt de vraag af. In de ontwikkelde economieën in Europa zelfs met 5 procent doordat er steeds meer hernieuwbare energie wordt opgewekt en gascentrales dus minder energie hoeven op te wekken. Maar in Azië en het Midden-Oosten wordt naar verwachting juist meer gas verbruikt.

De IEA roept verder op tot meer geld voor de ontwikkeling van synthetisch methaangas. Dat is nu nog veel duurder dan gewoon gas, maar doorontwikkeling zou dat goedkoper kunnen maken. Het voordeel van dat gas is dat de huidige infrastructuur er niet voor hoeft worden aangepast.

LEES OOK: Massaclaim tegen energieleveranciers vanwege prijsverhogingen in 2022