De belastingverlaging die in 2018 zijn beslag krijgt, is vooral een bonus voor voor mensen met een salaris van pakweg twee keer modaal.

Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker ADP.

Volgens de definitie van het Centraal Planbureau ligt het modale bruto inkomen in 2018 op 38.000 euro. Twee keer modaal komt dus neer op een jaarsalaris van 76.000 euro. Mensen die twee keer modaal krijgen, zien vanaf januari 16 euro meer op hun salarisstrook staan, aldus ADP.

Dit ligt vooral aan de daling van het toptarief van de inkomstenbelasting in box 1. Dat daalt dit jaar van 52 procent naar 51,95 procent. Dit tarief gaat geldt vanaf een bruto jaarinkomen van 68.508 euro.

“In 2017 lag de grens voor het toptarief op een bruto jaarinkomen van 67.073 euro. Vooral de hogere lonen profiteren hiervan. Dit verklaart dat de grootste netto loonstijging in de maandlonen van 5.750 euro en hoger zit. De stijging loopt door tot bijna 18 euro netto per maand bij drie keer modaal”, aldus ADP.

Lagere inkomensgroepen leveren netto iets in

De lagere inkomensgroepen in Nederland moeten dit jaar netto wat inleveren. Verder gaat bijna iedere werknemer er juist iets in nettoloon op vooruit.

Mensen die tot 1.500 euro bruto per maand verdienen, zijn in het algemene beeld de enige werknemers die er door alle ingrepen van de overheid iets op achteruitgaan, aldus ADP. Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Ze krijgen per maand netto zo’n 4 euro minder. Dit komt omdat zij de zogeheten arbeidskorting niet volledig te gelde kunnen maken.

Verder blijkt dat gepensioneerden iets moeten inleveren. Nederlanders met een aanvullend pensioen tot 2.750 euro zullen het netto met tot bijna 7 euro minder moeten doen, vooral als gevolg van de hogere bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De AOW-uitkering gaat overigens wel weer een paar euro omhoog.

Modale inkomens krijgen 7 euro per maand meer

Het gaat überhaupt om kleine bedragen die mensen minder of juist extra op hun bankrekening krijgen. Wie een minimum (bruto 1.578 euro) of modaal (2.894 euro) salaris heeft, krijgt maandelijks netto ongeveer 7 euro meer, omdat ze wat minder belasting hoeven te betalen

"Het is niet het meest enerverende jaar’’, zegt algemeen directeur Martijn Brand van ADP Nederland over de wijzigingen. Dit komt doordat Nederland in 2017 lang een demissionair kabinet had, waardoor er weinig grote veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle plannen van het nieuwe kabinet zijn naar verwachting pas volgend jaar op het loonstrookje terug te zien. In 2019 staat er dus wat meer te gebeuren. Een van de grotere verschuivingen die dan zal plaatsvinden is het teruggaan van vier naar twee belastingschijven.

Bekijk hieronder de infographic van ADP voor de ontwikkeling van nettolonen in vijf sectoren:

(klik voor uitvergroting)