Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar olie als basis voor voertuigen die op benzine en diesel rijden, kan op termijn heel moeilijk concurreren met stroom uit zon en wind voor elektrische auto’s.

Dat is althans de stelling van analist Mark Lewis van vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management.

In een uitgebreide studie heeft Lewis in kaart gebracht hoeveel nuttige energie voor elektrische voertuigen zon en wind kunnen opleveren, vergeleken met de energie uit olie voor afgeleide producten zoals benzine en diesel.

Bij een olieprijs van 60 dollar per vat zijn wind en zon in potentie zes tot zeven keer zo efficiënt. Pas bij een olieprijs van ongeveer 10 dollar per vat zouden benzine en diesel concurrerend zijn.

Vraag is natuurlijk waarom dan zo ongeveer de hele transportindustrie drijft op motorbrandstoffen die zijn afgeleid van ruwe olie. Dit heeft volgens analist Lewis primair te maken met de gigantische infrastructuur rond olie en gas die in de afgelopen honderd jaar is opgebouwd. Daardoor zijn motorbrandstoffen als benzine en diesel instant beschikbaar en kunnen ze door schaalvoordelen goed concurreren met stroom uit hernieuwbare bronnen.

Op het moment dat er rond hernieuwbare energie een vergelijkbare infrastructuur is opgebouwd, zullen de rollen worden omgedraaid, aldus analist Lewis.

Lees hier op finanzen.nl de volledige analyse over hernieuwbare energie, olie en de transportindustrie

Lees ook op Business Insider