Het leeuwendeel van de partijen in de Tweede Kamer wil door gaswinning gedupeerde Groningers te hulp schieten. Ze namen woensdag belangrijke wensen over uit de petitie die door een verbond van Groningse organisaties en gemeenten was opgesteld.

De Kamer wil dat er voortaan minder gas wordt gewonnen in Groningen, maar liet in het midden hoeveel en wanneer de winning moet worden teruggeschroefd.

De partijen willen verder dat benadeelde burgers zich in het vervolg kunnen laten uitkopen. Verder moet de NAM, het bedrijf dat het gas wint, voortaan geen stem meer hebben in de afhandeling van de aardbevingsschade. Ten slotte vinden ze dat “alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen”.

De oproep van de Kamer is vooral aan het volgende kabinet gericht, constateerde minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hij had daarom geen bezwaar, maar liet doorschemeren zelf zijn beleid niet te veranderen.

Kamp benadrukte nog maar eens dat de gaswinning volgens hem pas vanaf 2020 omlaag kan. Dan gebruiken Nederlanders minder gas en komt er niemand in de kou te zitten. In de tussentijd kijkt het kabinet jaarlijks hoeveel gas veilig te winnen en nodig is.

Geen politiek gehakketak

Het kabinet besloot vorig jaar de komende jaren nog maar 24 miljard kuub aardgas uit de Groninger bodem te halen. Verscheidene oppositiepartijen willen dat nog eens halveren, maar zagen er vanaf dat aan de Kamer voor te leggen. De Kamer was vooral uit op eendracht en schuwde “politiek gehakketak”. De opstellers van de Groninger petitie hadden daarop aangedrongen.

De Partij voor de Dieren besloot toch aan te dringen op stevigere stappen van het kabinet. Dat kwam de partij op een uitbrander van de SP te staan, die vond dat de PvdD de afgesproken eensgezindheid doorbrak en het zo deed voorkomen alsof de andere partijen minder met de Groningers bewogen zijn. Esther Ouwehand (PvdD) hield echter vol dat “de Groningers recht hebben op duidelijkheid”.

Kamp begon zijn betoog in de Kamer met de bekentenis dat hij de gevaren van de gaswinning voor de Groningers heeft onderschat.