• Het gebruik van software bij het rekruteren van werknemers komt steeds vaker voor.
  • Hoewel algoritmes kunnen helpen bij het maken van snelle en efficiënte keuzes, zijn er ook risico’s en valkuilen verbonden aan het gebruik van software.
  • Het College voor de Rechten van de Mens raadt mensen aan om voor of na de sollicitatieprocedure  te informeren naar het gebruik van software, met name bij een onduidelijke afwijzing.
  • Lees ook: In deze 7 sectoren staan de meeste vacatures open: krapte op de arbeidsmarkt extreem hoog

De rol van technologie speelt een steeds grotere rol op de arbeidsmarkt. Bij sollicitatieprocessen worden bijvoorbeeld algoritmes ingezet die kandidaten op voorhand selecteren aan de hand van hun cv.

Hoewel de software in grote lijnen vaak goed werkt en kan helpen bij het maken van snelle en efficiënte keuzes, zijn er risico’s en valkuilen verbonden aan het gebruik van algoritmes. De software is weliswaar computergestuurd, maar de software is geschreven door mensen. Mensen met vooroordelen en eigen voorkeuren. Mensen die vinden dat een leiderschapsfunctie bij een ervaren (lees: oudere) persoon hoort, of die vinden dat mannen beter zijn voor technologische functies.

Deze vooroordelen kunnen doorsijpelen in de recruitmentsoftware. Daardoor kan je worden afgewezen door een algoritme zonder dat je daar de logica van inziet. Het College voor de Rechten van de Mens zette het thema op de agenda en legt aan de hand van een voorbeeld uit hoe dergelijke software een sollicitatie kan beïnvloeden.

Het College raadt mensen aan om voor of na de sollicitatieprocedure vragen te stellen over het gebruik van recruitmentsoftware en algoritmes. Met name als er sprake is van een onduidelijke afwijzing wordt dit ten zeerste aangeraden. Als een organisatie niet goed kan uitleggen hoe of waarom je bent afgewezen en of er gebruik is gemaakt van dergelijke software, raadt de toezichthouder aan contact op te nemen.

Het College voor de Rechten van de Mens kan vervolgens als toezichthouder een onderzoek starten naar vermeende discriminatie. Een organisatie kan aangesproken worden op hun sollicitatieprocedures en geadviseerd worden meer transparantie te geven of deze processen volledig aan te passen.

LEES OOK: Baan opzeggen of toch blijven? 5 manieren om te bepalen of wisselen van baan de juiste beslissing is voor jou