Premium content ophalen

Het zijn mooie tijden voor AI-startups.

Hoewel durfinvesteerders momenteel over het algemeen tamelijk voorzichtig zijn, weten jonge bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie nog altijd volop investeerders te trekken en worden ze hoog gewaardeerd door investeerders.

Sommige startups hebben al een goede naam opgebouwd, zoals de ‘large language model‘-reuzen OpenAI en Anthropic, maar in andere delen van de AI-sector zijn er nog genoeg kleine en onbekende bedrijfjes die tot grote winnaar zouden kunnen uitgroeien. Sommige investeerders kijken vooral naar startups op het gebied van AI-infrastructuur, terwijl anderen zich meer richten op app-layering.

Premium content ophalen