Verschillende boerenorganisaties zijn met een crisisplan gekomen voor een Nederlandse mestaanpak. LTO, NAJK, NZO en De Natuurweide stellen voor dat boeren vrijwillig hun veestapel kunnen inkrimpen en daar dan een jaarlijkse vergoeding voor krijgen.

Aanleiding is het wegvallen van de Europese uitzonderingspositie voor Nederland voor het uitrijden van mest (derogatie). Daardoor dreigen boeren tienduizenden euro’s per jaar extra kwijt te zijn aan afvoerkosten. Nederland raakte de uitzonderingspositie kwijt omdat de EU vindt dat de Nederlandse overheid te weinig deed aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In het crisisplan van de boeren wordt ook uitgegaan van verlaging van het eiwitgehalte in koeienvoer. Daarnaast stellen de boeren een extra afroming voor van buiten familieverband verhandelde fosfaatrechten.

Tweede Kamer debatteert over mestprobleem van de boeren

“Boeren staan met de rug tegen de muur en hebben nú een oplossing nodig voor de vastgelopen mestmarkt”, zeggen de organisaties in een verklaring. Donderdag wordt in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over de mestproblematiek. De boerenclubs roepen de Haagse politiek op om hun plan over te nemen.

In dat geval zal het kabinet wel naar Brussel moeten voor het versoepelen van het mestbeleid. "Wij zijn ervan overtuigd dat de Europese Commissie niet anders kan dan dat serieus nemen", zeggen de boeren. Maar als beleidsmakers in Brussel toch niet bereid zouden zijn om akkoord te gaan, dan zou Nederland "zelfstandig verantwoordelijkheid moeten nemen".

"Het huidige beleid is praktisch niet uitvoerbaar. We kunnen niet op deze termijn en onder deze randvoorwaarden een belangrijk deel van de melkveesector saneren", klinkt bij de organisaties. "Dan zal Nederland eenzijdig een overgangsregeling in moeten voeren."

Niet alle boeren in Nederland lijken het met het voorgestelde crisisplan eens te zijn. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zegt op socialemediaplatform X: "De boeren worden vandaag verraden door hun eigen belangenbehartiging."

LEES OOK: Stikstofuitstoot veehouderij moet komende 2 jaar met 6% omlaag om aan Europese regels te voldoen, stelt het CBS