• Toezichthouder AFM vreest financiële problemen bij particuliere beleggers die zich niet professioneel laten adviseren.
  • Volgens de AFM is het beleggingsgedrag van ongeveer een derde van de doe-het-zelfbeleggers “verre van optimaal.”
  • De toezichthouder vermoedt dat beleggingsapps een rol spelen bij het risicovolle gedrag.

Door blijvend lage rentes beleggen meer Nederlanders op eigen houtje, maar een aanzienlijk deel van hen maakt daarbij niet de verstandigste keuzes. Daar kleven volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) risico’s aan. Zo loopt een op de acht doe-het-zelfbeleggers financiële risico’s doordat ze afhankelijk zijn van het vermogen dat ze hebben belegd, bijvoorbeeld voor hun pensioen.

Volgens de toezichthouder is het aantal beleggende particulieren in Nederland in twee jaar tijd gestegen van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen. De meeste van hen, ruim 1 miljoen, doen dit volledig zelfstandig en dus zonder professioneel advies.

Maar bij 32 procent zou enig advies mogelijk wel beter zijn, want hun beleggingsgedrag is verre van optimaal. Zo spreiden ze volgens de AFM hun geld te weinig over verschillende soorten beleggingen, regio’s of bedrijfstakken.

Te vaak checken en beleggingsapps

Een andere vorm van “sub-optimaal beleggen”, zoals AFM het noemt, is te vaak checken hoe je beleggingen presteren. Dat kan tot onnodig veel handelen leiden, wat weer extra kosten met zich meebrengt. Van de ondervraagde particuliere beleggers gaf 31 procent aan dagelijks naar de eigen beleggingen te kijken.

Ruim een derde van de doe-het-zelfbeleggers belegt met geld dat ze nog nodig denken te hebben, bijvoorbeeld als reserve voor de vervanging van een kapotte wasmachine of juist als oudedagsvoorziening. Bij 12 procent valt die afhankelijkheid van het vermogen samen met onverstandig handelsgedrag. Dat maakt hen kwetsbaar voor financiële problemen.

De AFM heeft nog niet gekeken naar de oorzaken achter risicovol gedrag van deze particuliere beleggers. Maar de toezichthouder houdt er rekening mee dat beleggingsapps daarin een rol kunnen spelen. De komende tijd onderzoekt de AFM daarom op welke manier deze handelsplatforms het handelsgedrag beïnvloeden.

LEES OOK: Beleggen buiten toezicht van de AFM: hoe riskant is dat eigenlijk? 11 punten om op te letten