Pensioenfonds ABP doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Volgens het fonds is dit besluit genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en diverse belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 3,3 miljard euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

Volgens ABP-bestuurder Erik van Houwelingen waren beleggingen in tabak en kernwapens al langere tijd ,,een dilemma” voor het pensioenfonds. Op basis van veranderingen in de samenleving, ook internationaal, is besloten strengere criteria te gaan hanteren.

In 2007 toonde Zembla al aan dat de Nederlandse pensioenfondsen ABP en PGGM miljoenen euro’s belegden in clusterbommen en landmijnen. In reactie op de ophef die dit veroorzaakte, besloten zij de daarmee te stoppen.

Maar clusterbommen zijn geen kernwapens. In kernwapens belegde het fonds in 2014 nog ruim 730 miljoen. Dat is niet zo gek, zei ABP destijds tegen NRC: een deel van de ambtenaren is militair. Van Houwelingen: “We zeggen niet heel stoer om de wereld te veranderen: kom, we stappen uit olie. Vanuit onze rendementsdoelstelling, in het belang van onze deelnemers, beleggen we ook in bedrijven die minder goed op duurzaamheid scoren. Als een bedrijf ondergewaardeerd is op de financiële markten, kunnen we er zelfs fors in beleggen. Maar in de rol van aandeelhouder kunnen we ons wel inspannen om de overgang naar bijvoorbeeld duurzame energie te stimuleren.”

In 2007 heeft ABP de beleggingscriteria aangescherpt, en dat doen ze nu weer. ABP voegt vier criteria toe, “die kunnen leiden tot uitsluiting”, namelijk als het product:

  • per definitie schadelijk is voor mensen;
  • we daar met onze invloed als aandeelhouder niets aan kunnen veranderen;
  • het geen nadelige gevolgen heeft als het er niet meer zou zijn;
  • en er een wereldwijd verdrag gericht is op het uitbannen ervan.

De Hartstichting is blij met de maatregel. ,,ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van een rookvrije generatie. Wij roepen andere leiders in de samenleving, zoals bestuurders van andere financiële instellingen, dienstverleners en supermarkten op om dit voorbeeld te volgen'', zegt Floris Italianer, directeur van de organisatie.

ABP telt in totaal bijna 3 miljoen deelnemers, waarvan zon 850 duizend pensioengerechtigden.