Het aantal schadeclaims neemt toe en dus stijgen de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Toch blijft dit een onmisbare verzekering. De premieverschillen zijn klein, maar in geboden dekking valt veel te kiezen. Waar moet je op letten?

We worden claimbewuster en daardoor neemt het aantal schademeldingen toe. Dit vertaalt zich uiteraard in premiestijgingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP’s).

Volgens onderzoeksbureau MoneyView zijn vorig jaar bij 40 procent van de AVP’s de premies verhoogd. De gemiddelde premiestijging bedroeg 8 procent.

Toch is het nog steeds zinvol om zo’n verzekering af te sluiten. Aansprakelijkheidsverzekeringen voldoen namelijk precies aan het criterium voor een onmisbare verzekering: hij dekt je in tegen verliezen die je zelf nauwelijks kunt dragen. Als iemand door jouw toedoen blijvend letsel oploopt, kan de schade immers in de tonnen lopen.

De verschillen in dekking zijn wel groot. Zo vis je bij sommige verzekeraars achter het net als je schade wil claimen omdat je tijdens een voetbalwedstrijd per ongeluk de smartphone van een toeschouwer uit zijn handen hebt geschopt.

Ook keert de ene verzekeraar beduidend meer dan de concurrent, als je tijdens de verhuizing van een vriendin de deur van haar glazen vitrinekast stuk maakt. Waar moet je op letten?

Wat doet aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering verzekert de schade die jij of medeverzekerden per ongeluk hebben toegebracht aan een ander. Het gaat hierbij om zowel materiële schade als lichamelijk letsel: bijvoorbeeld als jouw hond zijn tanden zet in het been van een vriend die bij jou over de vloer komt of als je per ongeluk een peperdure vaas van je buurman omstoot.

Er zijn twee smaken: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor alleenstaanden of een gezinsdekking. In het tweede geval zijn ook je partner en eventuele minderjarige kinderen of inwonende grootouders meeverzekerd. Ook een studerend kind dat op kamers woont kun je meeverzekeren.

Bij beide type polissen zijn ook logés en huishoudelijk personeel meeverzekerd, als zij geen eigen verzekering hebben. Ook schade die je huisdier veroorzaakt valt standaard binnen de dekking.

Wat is verzekerd?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt directe schade, zoals een kapotte ruit omdat je kind een bal de verkeerde kant op heeft geschopt. Maar ook schade waarvoor je indirect aansprakelijk bent, als bijvoorbeeld  jouw waterleiding is gesprongen en de muur van je buren hierdoor wordt beschadigd.

Eventuele vervolgschade, zoals blijvend letsel, wordt eveneens vergoed. Ook kosten voor rechtshulp bij een onterechte claim vallen onder de dekking. Word je door justitie vervolgd, dan kun je de kosten voor rechtshulp veelal niet claimen.

Let wel op: aansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden alleen schade die aan anderen wordt toegebracht. Schade aan leden van je eigen gezin valt buiten de dekking.

Is deze verzekering verplicht?

Anders dan bijvoorbeeld de WA-verzekering voor autobezitters is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren niet verplicht. Maar als je de enorme schadebedragen die kunnen ontstaan afzet tegen de geringe premie, is een aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk onmisbare kost en behoort deze zeker niet tot de 'onzinverzekeringen'.

Hoe hoog is de dekking?

Het minimaal verzekerde bedrag bedraagt 1 miljoen euro. Sommige verzekeraars bieden een hogere dekking (tot 2,5 miljoen euro) of geven je de keuze tussen een lagere of hogere dekking. In het laatste geval is het slim om een zo hoog mogelijk schadebedrag te nemen.

Het premieverschil tussen een hogere en lagere dekking is namelijk relatief klein, terwijl het schadebedrag zeker bij letselschade behoorlijk kan oplopen.

Ook bij specifieke situaties kan er een groot verschil in dekking zijn. Als je een vriendendienst voor iemand anders doet - bijvoorbeeld als je bij een vriend gaat klussen -  ben je volgens de wet niet aansprakelijk: het risico ligt bij degene die wordt geholpen. Toch keren verzekeraars in de regel wel uit, al is het maximale schadebedrag in de meeste gevallen wel lager. Dit bedrag kan behoorlijk uiteenlopen: de ene verzekeraar keert maximaal 12.500 euro per gebeurtenis uit, de andere het dubbele (25.000 euro) en een enkeling hanteert helemaal geen maximum.

Hetzelfde geldt voor spullen die je hebt geleend. Ook hier geldt een beperking van de dekking, maar de mate waarin varieert behoorlijk. Schade aan spullen die je hebt gehuurd wordt doorgaans niet vergoed.

Wat zijn de kosten?

Ondanks de recente premiestijgingen is een aansprakelijkheidsverzekering geen rib uit je lijf: al voor enkele tientjes per jaar ben je verzekerd. De hoogte van de premie hangt af van het maximaal verzekerde bedrag, je gezinssamenstelling en een eventueel eigen risico. Veel verzekeraars bieden bovendien pakketkorting als je meer verzekeringen bij hen afsluit.

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat de gemiddelde maandpremie van een aansprakelijkheidsverzekering zonder eigen risico 3,35 euro bedraagt voor een alleenstaande zonder kinderen. Een alleenstaande met kinderen of een paar zonder kinderen betaalt gemiddeld 5,45 euro per maand. Een paar met kinderen is 5,80 kwijt.

Een alleenstaande zonder kinderen is dus op jaarbasis gemiddeld 40 euro kwijt en een gezin met kinderen 70 euro.

De premieverschillen tussen verzekeraars zijn procentueel groot, maar in euro's omgerekend klein. Voor een alleenstaande zonder kinderen is het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis op jaarbasis 15 euro en voor een gezin met kinderen 24 euro.

In alle gevallen ben je verzekerd voor maximaal 1 miljoen euro.

Welke uitsluitingen zijn er?

Zoals gezegd valt schade aan spullen die je hebt gehuurd buiten de dekking. Ook schade door verlies of diefstal van geld, sieraden of bankpassen wordt niet gedekt.

Beoefen je een sport, bestudeer dan goed de polisvoorwaarden. Schiet jij bij een hockeywedstrijd per ongeluk een bal tegen de bril van een toeschouwer, dan ben je formeel niet aansprakelijk, want dit valt in zo'n situatie te voorzien. Maar er zijn  verzekeraars die toch uitkeren bij schade van sporters aan toeschouwers. Niet elke verzekeraar kent echter zo'n sport- en spelclausule en ook de verzekerde bedragen kunnen behoorlijk uiteen lopen. Let dus goed op.

Aansprakelijkheidsverzekeringen kennen ook gemeenschappelijke uitsluitingen. Zo keren zij niet uit bij schade die door je auto wordt veroorzaakt. Deze wordt namelijk al gedekt door de - wettelijk verplichte - WA-verzekering. Ook schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen, caravans en boten waarvoor je een vaarbewijs nodig hebt vallen buiten de dekking. Hiervoor moet je aparte verzekeringen afsluiten.

Schade die je hebt veroorzaakt tijdens je werk wordt evenmin vergoed. Hiervoor moet je werkgever (of jijzelf, als je ondernemer bent) een aparte aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor vrijwilligerswerk wordt vaak wel een uitzondering gemaakt, mits er geen collectieve verzekering voor vrijwilligers is afgesloten.

Uiteraard trekt de verzekeraar evenmin de portemonnee bij schade die opzettelijk is veroorzaakt, zoals vandalisme, of als je in een dronken bui iets stuk hebt gemaakt. Bij het beoordelen van schade kijken verzekeraars altijd naar de omstandigheden. Als je de problemen had kunnen voorzien, heb je pech. Laat je bijvoorbeeld het vriendje van je zoon in de woonkamer voetballen en stoot hij hierbij een dure vaas om, dan kun je naar een vergoeding fluiten, omdat je moedwillig een extra risico hebt genomen.

Waar moet ik op letten bij een schadeclaim?

Heb je schade veroorzaakt, erken dan niet direct schuld en bied ook niet meteen aan om de schade te vergoeden: dat doet de verzekeraar.

Het is wel verstandig om even te checken welke verzekering je het best kunt aanspreken. Soms pakt het voor de tegenpartij voordeliger uit als hij een beroep doet op zijn eigen inboedelverzekering. Deze keert soms meer uit dan de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.

Lees meer:

Dagje pretpark: hoe verzeker ik mijn spullen?

Bal door de ruit en andere missers van kinderen: wie is aansprakelijk?

Deze verzekeringen zijn zonde van het geld

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl