Huiseigenaren zijn misschien geneigd te denken dat kleine aanpassingen aan de buitenkant van een appartement altijd wel mogen, zeker als het de uitstraling ten goede komt.

Bij veranderingen aan het uiterlijk van je appartement heb je echter bijna altijd toestemming van de verenigign van eigenaren nodig.

In een zaak over een nieuwe airconditioning werd de eigenaar van een appartement in het ongelijk gesteld, terwijl de rechter het bezwaar van zijn VvE zelfs “enigszins onredelijk” vond.

Het is dus belangrijk vooraf toestemming te regelen. “Ook over goede bedoelingen moet vooraf worden overlegd met de VvE”, schrijft advocaat Robert van Ewijk.

ANALYSE – Een eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil veranderen, heeft daar bijna altijd toestemming van de de vereniging van eigenaren (VvE) voor nodig.

Uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, waarin het gaat over het aanbrengen van een airconditioning installatie, blijkt dat deze toestemming ook vereist is als de verandering geen directe hinder oplevert.

In deze casus ging het om het vervangen van een bestaande airco-installatie door de eigenaar van een van de appartementen. De eigenaar heeft het uitpandige gedeelte van de airconditioning in de tuinkast van zijn woning geplaatst. Voorts zijn er roosters in de tuinkast aangebracht. Toch maakt VvE bezwaar.

De VvE wijst de appartementseigenaar op het huishoudelijk reglement en vordert verwijdering van de installatie en terugbrenging in de oude staat van de tuinkast, en wel op straffe van een dwangsom.

Splitsingsakte regelt toestemming VvE

Iedere eigenaar van een appartement heeft te maken met een VvE, de vereniging van eigenaren, waarvan de statuten zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Dat is de notariële akte waarmee de verschillende appartementen in een gebouw worden gesplitst. In de splitsingsakte wordt vrijwel altijd verwezen naar een modelreglement.

De VvE behartigt de belangen van de eigenaren van alle appartementen tezamen. Het doel van de VvE is de gezamenlijke eigendom van het gesplitste pand zo efficiënt mogelijk te regelen; de VvE stelt hiertoe vaak ook huisregels op (het huishoudelijk reglement).

In de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement is onder meer opgenomen voor welke handelingen een eigenaar toestemming van de VvE nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanbrengen van zaken aan het uitpandige gedeelte van de woning zoals een schotelantenne of een bloembak, maar ook voor zaken in de woning die hinder kunnen opleveren zoals het gebruiken van een airconditioning of het houden van huisdieren.

Volgens het Hof maakt het niet uit dat de aanpassing geen hinder oplevert

Tussen partijen staat niet ter discussie dat appartementseigenaar de airco-installatie en de roosters zonder toestemming van de VvE heeft geplaatst. De advocaat van de eigenaar stelt echter dat de plaatsing van de airco in de tuinkast geen hinder oplevert, danwel veel minder hinder oplevert dan in de oorspronkelijke situatie (waarin midden in de tuin een compressor en een ventilator stonden).

Het Hof oordeelt echter dat het niet relevant is of de oplossing van de eigenaar niet of nauwelijks hinder lijkt op te leveren. Hoewel het maken van bezwaar door de VvE in dat geval enigszins onredelijk voorkomt, staat de VvE volgens het Hof toch in haar recht.

Hinder of niet, de eigenaar heeft de door hem gekozen oplossing gerealiseerd zonder toestemming te vragen aan de VvE, aldus het Hof. En dat is onrechtmatig. De appartementseigenaar zal wellicht goede bedoelingen hebben gehad, maar ook over goede bedoelingen moet vooraf worden overlegd met de VvE.

Wijzigingen aan uiterlijk appartement? Vraag toestemming!

Uit de uitspraak blijkt hoe belangrijk het is om voorafgaande toestemming te vragen van de VvE voor het aanbrengen van wijzigingen aan het uiterlijk van de woning of voor zaken die hinder opleveren.

Het op eigen houtje zaken aanbrengen zonder toestemming van de VvE komt voor risico van de eigenaar.

Wel is het zo dat als de VvE ten onrechte geen toestemming verleent, er door een vereniging van eigenaren advocaat bij de rechter een vervangende machtiging kan worden gevraagd.

Robert van Ewijk is sinds 2014 advocaat. Hij adviseert en procedeert op het gebied van verbintenissenrecht, waaronder het vastgoedrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht.

LEES OOK: Nieuw huis kopen of eerst je oude huis verkopen: zo kun je een goede afweging maken