De naam Nostradamus staat zo wat synoniem voor het voorspellen van de toekomst.

Het is de naam van de man die bekend werd als orakel. Hij startte met het publiceren van zijn beroemde, cryptische kwatrijnen (gedicht van vier regels en twee rijmklanken) in 1555. Het was geen doorsnee poëzie. Nostradamus werd gezien als een profeet die de toekomt kon voorspellen.

Apothekers en astrologen stonden in de 16de eeuw hoog aangeschreven en dat gaf Nostradamus de kans om zich in hoge kringen te begeven, zoals bij Catherine de’ Medici, de koningin van Frankrijk.

Nostradamus’ status verdween niet na zijn dood in 1566. Zijn werken hebben nog altijd een aantrekkingskracht op zijn aanhangers die beweren dat zijn gedichten enkele grote wereldgebeurtenissen voorspelden. Van de opkomst van Adolf Hitler tot de aanvallen op de Twin Towers op 11 september 2001.

Maar Nostradamus’ voorspellingen waren nogal vaag verwoord, net zoals horoscopen vaag zijn. Daarom zijn ze gevoelig voor interpretatie en voer voor discussie.

In het boek Nostradamus, Bibliomancer: de Man, de Mythe, de Waarheid, concludeert biograaf Peter Lemesurier dat Nostradamus "geloofde dat de geschiedenis zichzelf herhaalt" en dat hij technieken gebruikte waarbij hij gebeurtenissen uit het verleden projecteerde op de toekomst om zo een realistische voorspelling neer te zetten.

Daarnaast hebben geleerden vraagtekens gezet bij moderne vertalingen van Nostradamus' teksten. Ze zouden slordig en ongeloofwaardig zijn.

Oordeel zelf. Hieronder enkele beroemde voorspellingen van Nostradamus:


De dood van Henry II

Bron: Wikimedia Commons

Voorspelling:

De jonge leeuw is de oudere de baas/ Op het slagveld in een een-tegen-een-gevecht/ Steekt hij zijn ogen in een gouden kooi uit/ Twee wonden worden een, waarna hij een gruwelijke dood sterft.

Wat gebeurde er:

In de zomer van 1559 deed Henry II, koning van Frankrijk (de oudere) mee aan een steekspel. Gabriel, comte de Montgomery, (de jonge leeuw) deed ook mee.

In de finale, tilde Montgomery' zijn lans omhoog en knalde dwars door het slechte vizier van de koning (Steekt hij zijn ogen in een gouden kooi uit). De lans versplinterde.

In de Journal of Neurosurgery schreven Kamilah Dowling en James Goodrich dat de "hevig bloedende koning bij bewustzijn bleef en in staat om enkele passen te lopen, hoewel hij heel instabiel was."

Splinters van de lans waren in zijn ogen, keel en slaap terecht gekomen (twee wonden worden een). Ondanks het snelle optreden van de koninklijke artsen, had Henry II verschrikkelijke pijn, toevallen en was hij deels verlamd (waarna hij een gruwelijke dood sterft). 11 dagen later stierf hij. 

Op het eerste gezicht lijkt Nostradamus' voorspelling vrij accuraat. Maar volgens "Nostradamus: The Illustrated Prophecies, is het waarheidsgehalte van de voorspelling niet heel hoog omdat 'ie pas in 1614 op papier verscheen.


De grote brand in Londen

Bron: Wikipedia Commons

Voorspelling:

Het bloed van de rechtvaardige zal een fout in Londen in gang zetten / Verbrand door bliksem van 20 maal de drie en zes / De oude dame zal vallen vanaf haar hoge plek / Verschillende van dezelfde gezindte komen om.

Wat gebeurde er: Dit gedicht wordt vaak gelinkt aan de verwoesting van De Grote Brand in Londen.

Wat betreft de datum: 20 keer drie is 60. Voeg er zes aan toe en je hebt 66 - ofwel het jaar '66. De drie dagen durende brand in Londen startte op 2 september 1666.

De brand startte na blikseminslag. Tijdens een warme, droge zomer vatte iets vlam in de bakkerij van Thomas Farriner aan Pudding Lane. Het was het begin van het inferno.

Doden onder boeren en de middenklasse werden toen nog niet bijgehouden, maar volgens het Smithsonian Magazine, stierven honderdduizenden in de vlammen.

Wat betreft "dezelfde gezindte": inwoners van Londen schoven de schuld van de vlammenzee in de schoenen van Katholieken en Nederlanders, waarop een aantal lynchpartijen plaatsvonden. De oude dame kan verwijzen naar de stad zelf.

Deze voorspelling is een van Nostradamus' zwakkere, omdat het nogal vergezocht is om zijn woorden te verbinden aan de grote brand in Londen.


De Franse Revolutie

Bron: Wikimedia Commons

Voorspelling:

Van de geknechte bevolking, liederen / Gezang en eisen / Terwijl de prinsessen en heren vast worden gehouden in gevangenissen / Deze worden in de toekomst door hoofdeloze idioten / Gezien als goddelijke gebeden.

Wat gebeurde er: De Franse Revolutie startte in 1789 met de bestorming van de Bastille en wierp de monarchie omver. De republiek ontstond.

De derde colonne (geknechte bevolking) nam de controle over Parijs over en legden hun wil op aan de adel (prinsessen en heren).

Het liep uit op een bloedbad. Notabelen en gezagsgetrouwen werden gezien als verraders van de revolutie en onthoofd via de guillotine (hoofdeloze idioten).

Volgens Britannica werden 17.000 mensen geëxecuteerd tijdens het daaropvolgende terreurbewind. 10.000 stierven in de gevangenis. Onder deze aantallen vielen niet alleen aristocraten.


Louis Pasteur

Bron: Wikimedia Commons

Voorspelling:

Het verloren object is gevonden, verborgen voor velen eeuwen / De Herder zal als een halfgod vereerd worden / Dit gebeurt als de grote cyclus van de maan erop zit / Maar andere geruchten zullen hem in diskrediet brengen.

Wat gebeurde er: Veel van het enthousiasme rond deze voorspelling is gebaseerd op het feit dat Pasteur het Franse woord voor 'herder' is.

Louis Pasteur (Pasteur/Herder zal vereerd worden) wordt geprezen voor zijn theorie dat een micro-organisme vaak aan de wieg staat van veel ziekten (Het verloren object is gevonden, verborgen voor velen eeuwen). Zijn doorbraak zorgde voor een revolutie en de medische wereld.


Adolf Hitler

Bron: Wikimedia Commons

Voorspelling:

Vanuit de diepten van West-Europa / Een jong kind wordt geboren in een arm gezin / Hij die met zijn tong een grote groep verleidt / Zijn bekendheid zal rijzen tot aan het rijk in het oosten.

En...

Beesten gedreven door honger steken de rivieren over / Het grootste deel van het slagveld zal tegen Hister zijn / In een kooi van ijzeren wil zal de grote getrokken worden / Als het kind van Duitsland niets ziet.

Wat gebeurde er: op 20 april 1889 wordt Adolf Hitler geboren, in Oostenrijk (in West -Europa). Zijn familie was alleen niet arm; die behoorde tot de middenklasse.

Hitler kwam inderdaad aan de macht mede dankzij zijn mondelinge kwaliteiten (Hij die met zijn tong een grote groep verleidt) en startte WOII (een grote groep) na de invasie van Polen.

Enkele Nostradamus-aanhangers stellen dat Hister een spelhout is en Hitler moet zijn, maar Hister is in feite de Latijnse term voor de Donau.


Charles De Gaulle

Bron: Wikimedia Commons

Voorspelling:

Hercules Koning van Rome en Annemark / Met de achternaam van een leidinggevende van drie keer GauL / Italië en de zoon van St. Mark zal beven / Eerste monacht / verheven boven allen.

Wat gebeurde er: Charles de Gaulle was drie keer de leider van Frankrijk (leidinggevende van drie keer Gaul).

De Gaulle leidde eerst het militaire strijdkrachten van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd hij president van de tijdelijke naoorlogse regering. Tot slot was De Gaulle de eerste president van de Vijfde Franse Republiek.

Verder dan dit lijkt dit gedicht weinig van doen te hebben met de beroemde Franse politicus.


Het bombarderen van Hiroshima en Nagasaki

Bron: AP

Voorspelling:

Vlakbij de poorten en tussen twee steden / Zullen er plagen zijn die geen gelijken kennen / Hongersnood in de plaag, mensen opgejaagd door staal / Huilend richting de grote onsterfelijke God om verlichting.

Wat gebeurde er: In augustus 1945 dropte Amerika twee atoombommen op Japan, een op de stad Hiroshima en een op Nagasaki (tussen twee steden). De steden werden verwoest en veel overlevenden leden aan de gevolgen van de nucleaire straling (Huilend richting de grote onsterfelijke God om verlichting).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leed Japan ook aan hongersnood. (Hongersnood in de plaag).


De moord op John F. Kennedy en Bobby Kennedy

Bron: AP

Voorspelling:

De grote man valt neer op de dag door een bliksemschicht / Een duivelse daad voorspeld door de drager van een petitie / Volgens de voorspelling, valt een ander in de nacht / Conflicten in Reims, Londen en de pest in Toscane.

Wat gebeurde er: President John Kennedy (de grote mankreeg verschillende doodsbedreigingen (petitie) tijdens zijn presidentschap. Op 22 november 1963, tijdens een bezoek aan Dallas, werd hij neergeschoten (bliksemschicht). De moord schokte de wereld.

Zijn broer Bobby Kennedy werd later vermoord, net na middernacht op 5 juni 1968 (valt een ander in de nacht).

De conflicten in Reims, Londen en de pest in Toscane passen geenszins in de moord op de Kennedy's.


9/11

Bron: REUTERS/Enrique Shore

Voorspelling:

Aardbevend vuur vanuit het midden van de aarde / Zal paniek zaaien rond De Nieuwe Stad / Twee grote rotsen die ooit waren voor een lange tijd / Dan zal Arethusa een rode rivier rood maken.

Wat gebeurde er: In de ochtend van 1 september 2001 stortten de twee torens (twee grote rotsen) van het World Trade Center in New York (Nieuwe Stad) in, na een aanval van de terreurorganisatie al-Qaeda. Ze vlogen met twee gekaapte passagiersvliegtuigen in beide torens. Nostradamus' voorspelling van "vuur vanuit het midden van de aarde" heeft geen connectie met wat er gebeurde op 9/11.