Niemand kan met 100 procent zekerheid zeggen dat je als koppel op de afgrond afkoerst.

Maar sociale wetenschappers kunnen wel vrij aardig voorspellen bij welke stellen het waarschijnlijk is dat ze uit elkaar gaan. Deze stellen hebben een aantal overeenkomsten. Denk daarbij aan de manier waarop ze ruzie maken en hun relatie omschrijven, maar ook hun opleidingsniveau en status op de arbeidsmarkt.

Hieronder sommen we acht factoren op die een scheiding kunnen voorspellen:


Trouwen als tiener of nadat je 32 bent

Foto: Rasmus Zwickson/flickr

Het beste moment om te trouwen wanneer je het idee hebt dat je er klaar voor bent, als je iemand hebt gevonden waar je de rest van je leven mee wilt delen. Ga geen dingen forceren – of uitstellen – omdat een onderzoek dat zegt.

 

Dat gezegd hebbende blijkt uit onderzoek dat tieners en koppels die halverwege de dertig of later trouwen een groter risico lopen op echtscheiding dan koppels achterin de twintig en begin dertig. Dat risico is vooral hoog bij tienerkoppels.

Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Nicholas Wolfinger, een professor aan de universiteit van Utah. Na je 32ste stijgen de kansen op scheiding met zo’n 5 procent per jaar.

Wolfinger schrijft in een blog voor het tamelijk conservatieve Institute for Family Studies dat “eind twintig voor bijna iedereen het beste moment is om in het huwelijksbootje te stappen.”

Ander onderzoek uit 2015 in het tijdschrift Economic Inquiry, wijst uit dat de kans op scheiding bij heterokoppels toeneemt met het leeftijdsverschil tussen beide partners.

Megan Garber beschrijft dat als volgt in The Atlantic:

“Elk jaar extra verschil in leeftijd maakt de kans op scheiding 3 procent groter (in vergelijking met partners van dezelfde leeftijd). Een leeftijdsverschil van 5 jaar maakt de kans dat ze uit elkaar gaan 18 procent groter. Een leeftijdsverschil van 10 jaar maakt een scheiding zelfs 39 procent waarschijnlijker.”


Een man hebben die niet full-time werkt

Foto: Sean Gallup/Getty Images

Uit een onderzoek van Harvard uit 2016 blijkt dat niet zozeer de financiën van een koppel de kans op een echtscheiding beïnvloeden, maar eerder de verdeling van werk tussen beide partners.

Alexandra Killewald deed onderzoek naar heteroseksuele huwelijken die na 1975 zijn gesloten. Ze kwam er achter dat stellen waarbij de man geen fulltime baan heeft, 3,3 procent kans loopt op een scheiding het jaar daarna. Bij koppels waarbij de man wél fulltime werkt, is dat 2,5 procent.

Of en hoeveel de vrouw werkt, heeft nauwelijks effect op de kans op scheiding. Conclusie: het stereotype van de man als kostwinnaar is dus nog altijd springleven en kan de stabiliteit van een huwelijk beïnvloeden.


Middelbare school niet afmaken

Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Het lijkt niet helemaal eerlijk dat koppels die langer op school hebben gezeten minder kans hebben op een scheiding, maar dat is wel wat onderzoek heeft aangetoond.

Uit een langlopend nationaal onderzoek in de VS dat in 1979 is begonnen, blijkt het volgende:

“De kans dat een huwelijk eindigt in een scheiding was lager bij mensen met een langere opleiding. Meer dan de helft van de huwelijken van mensen die hun middelbare school niet hebben afgemaakt, eindigt in een scheiding. Dat tegen 30 procent van mensen die een universitaire studie hebben afgerond.”

Dat kan te maken hebben met het feit dat een lagere opleiding leidt tot een lager inkomen en daardoor een stressvoller leven.


Minachting tonen voor je partner

Foto: Shutterstock

Psycholoog John Gottman van de University of Washington en oprichter van het Gottman Institute ziet vier vormen van gedrag, die met een haast angstaanjagende precisie een scheiding kunnen voorspellen:

  1. Minachting: Je partner als minderwaardig zien (Gottman noemt dit de “doodskus” voor een relatie).
  2. Kritiek: Het karakter van je partner bekritiseren.
  3. Slachtofferrol: Het slachtoffer spelen tijdens moeilijke situaties.
  4. Een muur optrekken: Een gesprek blokkeren.

Zoals Erin Brodwin van Business Insider eerder meldde komen deze conclusies voort uit een 14-jarige onderzoek  onder 79 stellen is het Midwesten van de VS.


Te klef zijn als pasgetrouwden

Foto: Flickr / mbtrama

Als je elkaar niet knuffelt, kust en elkaars handen niet vasthoudt als je net bent getrouwd, dan kan dat een probleem zijn. Maar als je bijna letterlijk uit elkaar gehaald moet worden, dan kan dat ook een probleem zijn.

Psycholoog Ted Huston heeft 13 jaar lang 168 koppels gevolgd vanaf hun huwelijksdag.

De fascinerende uitkomst van het paper dat in 2001 werd gepubliceerd in het tijdschrift Interpersonal Relations and Group Processes: “Koppels die na zeven jaar of langer uit elkaar gaan, toonden als pas getrouwden ongeveer een derde meer affectie dan echtgenoten die later gelukkig getrouwd bleken.”

Aviva Patz legt dat nog eens goed uit in Psychology Today: “Koppels die heel romantisch beginnen aan hun huwelijk lopen kans op een echtscheiding, omdat zo’n enorme intensiteit moeilijk volhouden is. Geloof het of niet, maar huwelijken die met wat minder ‘Hollywood-romantiek’ beginnen, hebben meestal een rooskleurige toekomst.”


Dagelijkse stress

Foto: Gleb Leonov/Strelka Institute/Flickr

Onderschat niet hoe schadelijk stress kan zijn voor je huwelijk.

Een in 2007 gepubliceerd onderzoek in het Journal of Social and Personal Relationships keek naar de factoren die een scheiding veroorzaakten bij Europese koppels. De conclusie? Dagelijkse stress is een belangrijke reden om uit elkaar te gaan.

Ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen, zoals het vergeten van een afspraak of het missen van de bus, kan spanning veroorzaken tussen echtgenoten.

De onderzoekers ontdekten zelfs dat “voor de deelnemers deze aanhoudende stress een belangrijkere reden is voor een scheiding dan op iemand anders verliefd worden, huiselijk geweld of levensveranderende gebeurtenissen”.


Jezelf terugtrekken tijdens een ruzie

Foto: ‘The Break-up’/Universal Studios

Trek jij je terug als je partner een moeilijk onderwerp probeert aan te snijden? Als dat zo is (of je partner is schuldig aan dergelijk gedrag) dan is dat geen goed teken.

Een in 2013 gepubliceerd onderzoek in het Journal of Marriage and Family toont aan dat dit gedrag zorgt voor hogere echtscheidingscijfers. Die conclusie is gebaseerd op gesprekken die de onderzoekers voerden met zo’n 250 pasgetrouwde stellen in Michigan.

Uit een ander onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd in het tijdschrift Communication Monographs blijkt dat koppels die in een “vraag/terugtrekking”-patroon zitten minder gelukkig zijn met hun relatie. Daarbij dringt een van de partners aan op praten, maar krijgt stilte terug.

Hoofdonderzoeker Paul Schrodt van Texas Christian University zegt dat het een moeilijk patroon is om te doorbreken, omdat de partners allebei denken dat de ander de oorzaak is van het probleem. De oplossing? Kijk hoe jouw eigen gedrag bijdraagt aan het probleem.


Je relatie op een negatieve manier beschrijven

Foto: Flickr/hobvias sudoneighm

In 1992 hebben Gottman en andere onderzoeker van de University of Washington een procedure ontwikkeld die ze het “oral history interview” noemen. Daarbij vragen ze koppels om over verschillende aspecten van hun relatie te praten. Door die gesprekken te analyseren konden de onderzoekers voorspellen welke koppels afstevenden op een echtscheiding.

In een onderzoek dat in 2000 werd gepubliceerd in het Journal of Family Psychology hebben Gottman en zijn collega’s bij 95 pasgetrouwde stellen het ‘oral history interview’ afgenomen. De resultaten lieten zien dat sommige aspecten de kracht of de zwakte van een huwelijk konden voorspellen. Waaronder:

  1. Genegenheid voor elkaar
  2. “Wij”-gevoel: Hoe vaak de partners de eenheid in hun huwelijk benadrukten
  3. Voortbouwen op elkaar: Hoe de partners voortborduren op wat de ander zegt
  4. Negativiteit
  5. Teleurstelling in het huwelijk
  6. In hoeverre het koppel hun huwelijk als chaotisch beschrijft

LEES OOK: 13 tips om beter te worden in smalltalk