Voorzitter Geert Dales van 50Plus wil volgend jaar namens de ouderenpartij de Tweede Kamer in.

Critici vinden het ongepast dat Dales tot kort voor de verkiezingen de partij leidt, als hij vervolgens de Kamer in wil. Zo zou hij invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de lijst.

Dinsdag zegden bijna alle Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus het vertrouwen in de voorzitter op.

Partijleider Henk Krol wil de leden zo snel mogelijk raadplegen over of hij, Dales en andere hoofdrolspelers in de ruzie aan kunnen blijven.

Bijna alle Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus zeggen het vertrouwen op in partijvoorzitter Geert Dales. Ze hekelen zijn bestuursstijl. Dat hebben ze dinsdag in een persbericht laten weten.

Er is zoveel onrust in de partij, aldus Tweede Kamerlid Léonie Sazias tegen persbureau ANP. “Dales wil niet bewegen, dan houdt het eens op.”

Partijleider Henk Krol wil zijn achterban vragen of hij, Dales en andere hoofdrolspelers in de nieuwe, hoogopgelopen ruzie in de partij kunnen aanblijven. Gezien de crisis in de partij moet het snel tot een ledenraadpleging komen, vindt Krol.

De drie fractiegenoten van Krol, Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo, willen dat die hun kant kiest in het conflict met Dales. “Het zou logisch zijn als hij daar de meerderheid steunt”, vindt Van Brenk. 

De Kamerleden uitten scherpe kritiek op Dales in de verklaring. "Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers."

Kritiek op kandidatuur van Dales

De onrust in de partij groeide de afgelopen weken nadat Krol in het AD had gezegd het wel te zien zitten als Dales in de Tweede Kamer zou komen na de verkiezingen.

Dat viel slecht in de partij. Een aantal provinciale bestuurders keerde zich tegen Dales. Zij zegden het vertrouwen in hem op omdat hij als partijvoorzitter invloed zou kunnen uitoefenen op de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Maandagavond leek de crisis bezworen. In een verklaring van de partij stond dat Dales "zich nadrukkelijk zal onthouden van elke bemoeienis met de kandidaatstellingsprocedures".

Deze verklaring werd gesteund door Krol, oprichter en erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Zij allen steunden bovendien Dales' kandidatuur voor de Tweede Kamer, vermeldde de verklaring.

Volgens Nagel en Van Rooijen is de partijverklaring van maandag zonder hun medeweten en instemming veranderd. "Een uitgaand persbericht verzonden door de Tweede Kamerfractie 50Plus waarbij op verzoek van Dales de volstrekt onjuiste verklaring werd opgenomen dat Nagel en Van Rooijen zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer zouden steunen, bracht opnieuw een vloedgolf aan negatieve reacties binnen de partij teweeg."

Daarop besloten de Kamerleden het vertrouwen in Dales op te zeggen.