Crowfunding kan een interessante manier zijn om financiering te vinden voor bedrijven, maar je moet wel weten waar je aan begint.

Voordeel van crowdfunding is dat bijvoorbeeld startups met innovatieve, maar onbeproefde ideeën geld kunnen ophalen bij fans.

Bedrijven die lenen via crowdfunding, kunnen anderzijds te maken krijgen met relatief hoge rentes.

De Stichting MKB Financiering benoemt enkele voor- en nadelen van crowdfunding.

ANALYSE – Crowdfunding is een moderne en onafhankelijke manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren via een crowdfundingplatform.

Crowdfunding heeft inmiddels een vaste plek veroverd in het landschap van zakelijke financieringen. Het is hip en gaat snel, het heeft zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen.

Crowdfunding is overigens meer dan financiering alleen: het is marketing en financiering samen. De onderneming krijgt een platform om zich te presenteren, wat veel exposure geeft.

De financiers zijn geen narrige financiers, zij zijn eerder ambassadeurs van het bedrijf. De marketingpower van crowdfunding is groot. Ondernemingen en hun producten krijgen veel positieve publiciteit. Dat krijg je er zo bij!

In deze blog gaan we in op de voor- en nadelen van crowdfunding. Het is aan de ondernemer om te kiezen of deze financieringsvorm past bij jou en je bedrijf.

5 voordelen van crowdfunding

Naast het marketingaspect heeft crowdfunding meer voordelen. We noemen er hieronder vijf:


Snelheid

Een crowdfundingplatform beoordeelt, net als andere financiers dat doen, een kredietaanvraag op haalbaarheid. Banken hebben hier weken tot meerdere maanden voor nodig.

Bij een crowdfundingplatform is de doorlooptijd kort, sommige garanderen zelfs binnen 48 uur een beoordeling. De meeste komen binnen één week met het oordeel. Is dit positief, dan moet je als ondernemer nog wel de presentatie op het platform voorbereiden, maar dat heb je in eigen hand.

Vervolgens is de snelheid waarmee de investeerders deelnemen in jouw project een factor die buiten jouw directe invloedssfeer ligt. In de praktijk is deze fundingtijd bij projecten meestal kort, variërend van circa één uur tot enkele dagen.

Sommige projecten verlopen trager, dan duurt de funding enkele weken. Is een project na een maand nog niet volgelopen, dan is er blijkbaar weinig interesse bij het publiek.

Sommige platforms hanteren een langere publicatietermijn, tot drie maanden toe. De ervaring leert dat goede projecten snel gefund worden.


Minder zekerheden nodig

Zakelijke kredietverlening via crowdfunding is niet primair gebaseerd op zekerheden. De beoordeling vindt plaats op basis van de kwaliteit van de onderneming. Er worden wel zekerheden gevraagd, maar deze vormen niet snel het breekpunt in de financieringsbeoordeling.

Bij veel zakelijke financieringen via crowdfunding geeft de ondernemer een privé-borgstelling af. Daarmee verbindt hij zich privé aan de financiering. Verpanding van activa en andere zekerheden zijn ook mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk.

Ondernemingen met een tekort aan zakelijke zekerheden kunnen bij banken moeilijker krediet krijgen. Bij crowdfunding hoeft dit tekort de financiering niet in de weg te staan.


Versterken leencapaciteit

Crowdfunding kan de leencapaciteit van een bedrijf bij de bank of andere financier vergroten. Stel dat een bedrijf 500.000 euro financiering nodig heeft en de huisbank wijst de aanvraag af. Als de ondernemer bijvoorbeeld 300.000 euro via crowdfunding ophaalt, is de bank vervolgens wél bereid het resterende deel (soms zelfs meer!) te financieren.

Aangezien dit stapelen van financieringen tot een lager bedrag per verstrekker leidt, hebben financiers vaak een grotere bereidheid om de financiering te verstrekken. In deze situaties geldt: de financiering van 100 procent door één financier is niet haalbaar, maar 50 procent door de ene en 60 procent (samen méér dan de vereiste 100%!) door een andere financier is wel mogelijk.

Crowdfunding werkt vooral in deze situatie als smeerolie in de financieringsmix. En alle betrokken partijen zijn er blij mee!


Beginpunt voor startups

De financiering van startups is voor banken lastig. Startups moeten daarom andere financieringskanalen aanboren. Dat kan zijn via eigen inbreng, via familie en vrienden, via een informal investor, via direct lenders, maar ook via crowdfunding.

Voor startups is de combinatie van inbreng van eigen geld en een financiering met crowdfunding heel aantrekkelijk: het eigen vermogen vormt het vangnet voor het risico, de crowdfunding levert extra financiering plus publiciteit.


Financiering voor innovatief, maar onbewezen idee

Ondernemers hebben vaak meer ideeën dan geld. Als een ondernemer een innovatie heeft, is bancaire financiering moeilijk. De nog niet bewezen concepten bevatten voor banken een te groot risico.

Als je als ondernemer de crowd kunt overtuigen, kun je de financiering realiseren en het plan uitvoeren. Er zijn aansprekende voorbeelden; in Nederland veroverde onder meer de powerlamp van WakaWaka dankzij een succesvolle crowdfunding in korte termijn de wereld.

Crowdfunding vormt dankzij de genoemde voordelen een welkome aanvulling op het bestaande financieringspalet.


3 nadelen van crowdfunding

Crowdfunding is een moderne financieringsvorm voor het mkb, die in veel situaties toepasbaar is. Maar het is niet voor iedereen geschikt, het kent ook nadelen.

We noemen hieronder drie punten:


Je geeft veel bedrijfsinformatie prijs

De keerzijde van de presentatie op een platform is dat je als ondernemer veel gegevens prijsgeeft aan het grote publiek; je laat in de keuken van je bedrijf kijken. Dit is een typisch facet van de moderne deel- en informatie-economie. (Overigens wordt gevoelige informatie afgeschermd en niet gepubliceerd op het platform.)

Er zijn ondernemers die het onprettig vinden om in een vroeg stadium zoveel inzage te geven in je businessplan. Als je daar tegenaan hikt: niet doen dan, er zijn voldoende andere financieringskanalen.


Continuïteit crowdfundingplatforms

Het fenomeen crowdfunding is nog volop in ontwikkeling. De vraag is: hoe stabiel zijn de crowdfundingplatforms?

Hoewel het niet zeker is of de waaier aan platforms op den duur allen bestaansrecht hebben, zijn er inmiddels meerdere krachtige en grote partijen actief. Zij hebben vele honderden financieringsaanvragen succesvol gefund en hebben duizenden investeerders achter zich.


Rentevergoeding voor leningen bij crowdfunding

Als een bedrijf geld leent via een crowdfundingplatform, wordt de rente soms als hoog ervaren. Dat kan een nadeel zijn.  De rente lijkt optisch hoog als zij wordt vergeleken met bijvoorbeeld de hypotheekrente van banken op woningen, maar die vergelijking is niet reëel.

Leningen zonder hypothecaire dekking, verstrekt aan ondernemingen, vormen een andere markt.  Daarvoor rekenen banken ook hogere tarieven dan de gepubliceerde hypotheekrentes. En ook al betaal je een iets hogere rente dan bij een bank, je hebt wel een ander product en een andere financieringsrelatie dan met een bank!

Deze blog is oorspronkelijk verschenen op de site van de Stichting MKB Financiering. Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector in Nederland. SMF wil zo voor ondernemers de toegang tot klantgerichte en passende financiering verbeteren.