Van een spannende investering gaat elk ondernemershart sneller kloppen. Het risico van een investering is de helft van de aantrekkingskracht. Maar wat doe je als je geld hebt geleend aan een ondernemer die niet aan zijn verplichtingen voldoet? Rob de Haan van Verkoopjevordering.nl geeft 5 tips voor een ‘happy end’ bij een kwakkelende lening.

Een Australische ondernemer, we noemen hem omwille van de privacy Scott, groeide deels op in Amsterdam en verpandde zijn hart aan Nederland. Nadat hij in eigen land zijn vermogen had opgebouwd, keerde hij rond de eeuwwisseling terug naar onze hoofdstad, op zoek naar een mooie investering.

In Amsterdam ontmoette hij twee slimme IT’ers met een gedegen businessplan. Scott had er vertrouwen in en leende hen in de loop van twee jaar in totaal anderhalve ton.

De lening werd niet in één keer verstrekt, maar in vijf delen. Voor elk bedrag gingen Scott en de IT’ers apart om tafel. Dat resulteerde in vijf verschillende contracten met allemaal weer verschillende clausules en bepalingen.

– In sommige contracten werd de wettelijke handelsrente opgenomen, in andere een contractuele rente met verschillende percentages. Vijf procent hier, acht procent daar.

- Een clausule in contract nummer twee bepaalde dat er geen rente verschuldigd was als de aflossing tijdig gebeurde. Prima stok achter de deur, ware het niet dat deze clausule pas 4 jaar na de start van de aflossing inging.

- Lening nummer vier was rente- en aflossingsvrij tot drie jaar na afsluiting. Daarna ging de wettelijke rente gelden. Minus 2 procent. Met een minimum van 2 procent per jaar.

Bent u er nog?

Als het bedrijf van de twee IT’ers goed was gaan draaien, hadden ze alleen een dagtaak gehad aan het correct aflossen van de leningen volgens contract. Maar zover kwam het niet, want de IT-bubbel barstte en het werd stil op de lijn.

Objectief hergroeperen

Na gedoe met incassotrajecten en deurwaarders was Scott wel klaar met leuren en benaderde ons vorderingsloket en bood zijn vordering te koop aan. Hoe wij vervolgens handelen in een dergelijk geval, is een mooie leidraad voor een ieder die grip wil krijgen op een uitstaande schuld.

1. Ga met elkaar aan tafel

De debiteur heeft een zwaard van Damocles boven zijn hoofd en wil daar meestal graag vanaf. Hij wil dus bijna altijd praten. En dat is fijn, want de waardevolste informatie komt los tijdens een goed gesprek.

2. Eis openheid van financiële zaken

Wat zijn de huidige inkomsten, zijn er andere schuldeisers en zijn er bijvoorbeeld debiteuren die als onderpand kunnen dienen?

3. Herstructureer de bestaande schulden en maak één eenvoudig contract

Dat nieuwe contract ziet er zo uit:

1) een hoofdsom;
2) het rentepercentage en tijdstip van de rentebepaling;
3) de looptijd van de regeling met einddatum, het aflossingsbedrag per termijn, de vervaldatum per termijn;
4) de opeisbaarheid – als de debiteur de contractuele bepalingen niet nakomt, wordt de vordering in zijn geheel in één keer opeisbaar.

4. Dwing contractueel inzicht in de financiële positie van de onderneming af

Spreek af dat de debiteur jaarlijks een kopie van zijn belastingaangifte en -aanslag verstrekt, direct na het indienen van de aangifte of de ontvangst van de aanslag.

5. Wees realistisch en bereid je verlies te nemen.

In de regel gaan schuldeisers graag voorbij aan een cruciale vraag: is het wel realistisch om het hele bedrag op te eisen? In dit geval zijn beide debiteuren na hun avontuur als zzp'er aan de slag gegaan, voor kleine opdrachtgevers. Geen scenario waarin het ophoesten van 1,5 ton schuld nog realistisch is.

De verdiencapaciteit en de verwachte cashflow van de eerste 3 jaar van de schuldenaar kun je hier als leidraad nemen. Ook als schuldenaar heb je alleen iets aan een reële aflossingsregeling, waar de debiteur aan kan voldoen. Zie elke euro als pure winst. Want het kwijtschelden van een uitzichtloze schuld, is afscheid nemen van geld dat je toch al nooit zou krijgen.

Rob de Haan is ondernemer en mede-oprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn columns beschrijft hij onder meer de opmerkelijke sprongen die mensen maken om onder betaling uit te komen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl