Ondernemers overschatten nog weleens de waarde van hun eigen bedrijf. Vier op de tien ondernemers denkt bij een verkoop meer geld voor het bedrijf te kunnen krijgen dan het daadwerkelijk waard is. Ze schatten de prijs gemiddeld 30 procent hoger dan de reële marktwaarde.

Dat blijkt uit de Brookz Overname Barometer, een onderzoek dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd door overnameplatform Brookz.

Aan het onderzoek namen 178 advieskantoren voor fusies en overnamen deel, met in totaal zo’n 700 adviseurs. Volgens Brookz vertegenwoordigen de kantoren samen ongeveer 90 procent van de overnamemarkt van het midden- en kleinbedrijf.

Verkeerde voorlichting

Belangrijke oorzaken voor de te optimistische inschatting zijn bijvoorbeeld de wens een bepaald bedrag te ontvangen (in 36 procent van de gevallen), verkeerd geïnformeerd zijn door kennissen of vrienden (24 procent) en zelfoverschatting (23 procent). Maar ook verkeerde voorlichting door een bedrijfsovernameadviseur (17 procent) komt voor.

Is het dus gewoon moeilijk – niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor de adviseur – om de waarde van een bedrijf in te schatten? Floyd Plettenberg, projectleider Brookz Research: “Ja, het is moeilijk. Er zijn verschillende methodieken om de waarde van een bedrijf te schatten en bij elke spelen andere factoren een rol.”

Bovendien is een bedrijf voor de een gewoon meer waard dan voor de ander. Plettenberg: "Als een computerbedrijf met een ander computerbedrijf samengaat, kan de synergie groter zijn dan wanneer het overgenomen wordt door een heel ander type bedrijf."

Eerder onderzoek

Dat ondernemers de waarde van hun bedrijf te hoog inschatten bleek eerder ook al uit een onderzoek van Marktlink, een bedrijf dat bemiddelt bij fusies en overnames. Uit dat onderzoek van oktober vorig jaar komt naar voren dat ondernemers denken dat hun bedrijf bij verkoop ongeveer negen keer de winst oplevert. In de praktijk blijkt dat maar vier of zes keer te zijn.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl