Iedereen oordeelt.

De eerste paar seconden dat je iemand ziet – of dat op een date is of in de supermarkt – stellen we al vast wat we van de ander vinden. Van hoe slim die persoon is tot hoe groot de kans is dat hij of zij een misdaad begaat.

Verrassend genoeg zijn onze eerste indrukken in een aantal gevallen behoorlijk accuraat. In andere gevallen helemaal niet.

Dit zijn 11 dingen die we aflezen op basis van iemands uiterlijk.


Als je aantrekkelijk bent, gaat men er van uit dat je ook andere positieve eigenschappen hebt.

Dankzij een fenomeen dat sociale wetenschappers het 'halo-effect' noemen, zijn we geneigd aan te nemen dat knappe mensen ook over andere positieve eigenschappen beschikken, zoals intelligentie en toewijding.

Daniel Hamermesh, een psycholoog aan de universiteit van Texas, bestudeert schoonheid op de werkvloer. Hij ontdekte onder meer dat dit cognitieve vooroordeel betekent dat knappe mensen doorgaans meer betaald krijgen.

Dit wordt ook ondersteund met een onderzoek waarvoor een aantal mannelijke studenten werd gevraagd een essay van een anonieme vrouwelijke medestudente te beoordelen. De participanten beoordeelden haar werk positiever wanneer er een foto van een knappe vrouw werd getoond, in tegenstelling tot een onaantrekkelijke vrouw of helemaal geen foto.


Mensen kunnen een verrassend accurate indruk van je persoonlijkheid krijgen door middel van een foto.

Men kan opvallend veel leren over je persoonlijkheid via niets meer dan een foto.

In een studie uit 2009 kreeg een aantal mensen foto's van 123 studenten te zien. De studenten stonden óf neutraal op de foto, óf hoe ze maar wilden.

Welke positie ze ook aannamen, de deelnemers aan het onderzoek waren verrassend goed (significant beter dan de resultaten zouden zijn bij gokken) in het beoordelen hoe extravert ze waren, hoeveel zelfvertrouwen ze hadden, hoe religieus, welwillend, of hoe zelfbewust de mensen waren.


Mensen gebruiken aanwijzingen in je gezicht om je leiderschapskwaliteiten te beoordelen.

In 2013 liet een groep psychologen, neurowetenschappers en computerwetenschappers uit Europa en de VS een kleine groep participanten kijken naar de portretten van 47 witte mannen en 83 witte vrouwen. De deelnemers moesten de geportretteerde mensen vervolgens beoordelen op lengte en hun leiderschapsvaardigheden.

De onderzoekers ontdekten dat mensen factoren zoals geslacht en de lengte van het gezicht gebruiken om een gok te wagen over de lengte van een persoon. Diezelfde factoren werden ook gebruikt om de leiderschapskwaliteiten te beoordelen. Gezichten die bij lange mensen leken te horen werden beoordeeld als betere leiders.


Je gezichtsstructuur geeft mensen aanwijzingen over hoe agressief je bent.

De resultaten van een kleine studie door onderzoekers van het Center for Behavior Change in Londen suggereren dat mannen met hoge testosteronniveaus vaak bredere gezichten en grotere jukbeenderen hebben. Mannen met die eigenschappen hebben ook vaker agressievere of status-gedreven persoonlijkheden.


Mensen gebruiken de structuur van je gezicht ook om te beoordelen hoe sterk je bent.

In een onderzoek dat in 2015 plaatsvond lieten wetenschappers foto's van 10 verschillende mensen zien aan de deelnemers van het onderzoek. De personen op de foto's hadden 5 verschillende gelaatsuitdrukkingen. Aan de deelnemers de taak om te beoordelen wie het meest vriendelijk, betrouwbaar of sterk waren.

Niet geheel verrassend werden mensen met een blije uitdrukking gezien als vriendelijker en betrouwbaarder dan de mensen met boze gezichten. Mensen met een breed gezicht werden ook als sterker beoordeeld.


Als je er 'onbetrouwbaar' uitziet, is het waarschijnlijker dat je wordt gezien als een crimineel.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de ene persoon als betrouwbaarder wordt gezien dan anderen, maar deze kwaliteit kan gigantische consequenties hebben.

Wetenschappers uit Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben een onderzoek uitgevoerd waarbij vrijwilligers naar willekeurige foto's uit een database van mannen en vrouwen moesten kijken. Ze moesten vervolgens de emotionele staat, persoonlijkheidskenmerken en het 'criminele uiterlijk' beoordelen. De eerste set foto's kwam uit een politiefotodatabase, de tweede waren foto's van acteurs die blij, neutraal of boos keken.

Ongeacht waar de foto's vandaan kwamen, mensen die er als minder betrouwbaar en meer dominant uitzagen, werden ook vaker gezien als criminelen. Bij de foto's van acteurs werden boze gezichten vaker gezien als crimineel.


De manier waarop mensen je gezicht waarnemen kan een kwestie van leven of dood zijn.

En stel psychologen van de universiteit in Toronto heeft onlangs een aantal foto's van gedetineerden verzameld. De gevangenen waren net veroordeeld voor moord. Ongeveer de helft had een levenslange gevangenisstraf, de andere helft was in afwachting van executie.

De onderzoekers lieten vervolgens de deelnemers aan het onderzoek de foto's laten bekijken en de betrouwbaarheid van de gezichten laten beoordelen van 1 (niet betrouwbaar) tot 8 (betrouwbaar). De gedetineerden die als minder betrouwbaar werden beoordeeld, bleken vaker de doodstraf te hebben gekregen dan de mensen die er betrouwbaarder uitzagen.

In het tweede deel van de studie werd de deelnemers gevraagd om de foto's te bekijken van mensen die eerder waren veroordeeld voor moord, maar later werden vrijgesproken - vaak op basis van DNA-bewijs. Verontrustend genoeg bleek dat mensen die als minder betrouwbaar werden gezien, nog steeds vaker voor te komen bij de groep die de doodstraf had gekregen - ook al bleken ze later onschuldig te zijn.


Cognitieve vooroordelen terzijde, je uiterlijk kan bepaalde dingen over je uiterlijk aangeven. Rimpels, bijvoorbeeld, kunnen een aanwijzing zijn voor hartproblemen.

Rimpels kunnen meer weggeven dan je leeftijd - het kan ons ook wat vertellen over hoe ons hart het doet.

In een studie uit 2012 is het aantal rimpels op gezichten en de binnenkant van de armen van een groep van 261 mensen met oude ouders vergeleken met een willekeurige groep van 253 mensen van dezelfde leeftijd. Vrouwen met het laagste risico op hartziekten zagen er volgens het onderzoek 2 jaar jonger uit dan hun werkelijke leeftijd, vergeleken met de mensen met een hoger risico op hartziekten.


Maar ook je ogen vertellen veel over je gezondheid.

Doktoren kunnen verschillende aandoeningen of ziektes vaststestellen door alleen maar naar je ogen te kijken. Rode vlekken op je netvlies kunnen bijvoorbeeld een teken van diabetes zijn, omdat hoge suikerwaarden de haarvaten in je ogen doen verstoppen.


Maar je gelaat vertelt niet het hele verhaal. Voor mannen zou de lengte van hun vingers iets zeggen over het risico op kanker.

Onderzoekers bestudeerden de vingerlengte van 1.500 prostaatkankerpatiënten en 3.000 gezonde mannen gedurende een periode van 15 jaar. De mannen moesten foto's van handen vergelijken met die van zichzelf.

Mannen die zeiden dat hun wijsvinger even lang of langer was dan de ringvinger, hadden een derde meer kans om de diagnose 'prostaatkanker' te hebben. Het effect was zelfs nog groter voor mannen onder de 60. Maar pas op, want meer onderzoek naar de echte afmetingen van de vingers moeten nog gedaan worden.


En je lengte kan ook voorspellend zijn voor bepaalde ziektes.

Hoewel er nog geen duidelijke correlatie bestaat, zouden langere mensen minder kans hebben op hartziektes terwijl korte mensen minder vaak kanker zouden krijgen. Dat zou te maken kunnen hebben met de hoeveelheid groeihormonen die het lichaam produceert, want deze stoffen kunnen bepaalde ziektes wel of juist niet goed aan. Maar natuurlijk betekent lang zijn niet dat je nooit hartproblemen zal krijgen.