Thomas Schreiter, Yufei Yuan en Femke van Wageningen-Kessels promoveerden deze
maand op een onderzoek naar verkeersmodellen.

In het Fastlane-model wordt rekening gehouden met de grootte en de snelheid
van verschillende soorten voertuigen. Op basis van betere
verkeersvoorspellingen is het mogelijk weggebruikers sneller te adviseren en
de kosten van files te beperken, is de conclusie. Vertraging door files
kunnen zo met zeker tien procent worden teruggebracht.

Z24 sprak met Femke van Wageningen.

Hoe zijn jullie tot het Fastlane-verkeersmodel gekomen?

"Viereneenhalf jaar geleden begonnen wij met het onderzoek naar de
invloed van verschillende klassen voertuigen op het verkeer. We zijn
afzonderlijk van elkaar begonnen maar in de loop der jaren zijn onze
onderzoeken min of meer naar elkaar toe gegroeid. Op een gegeven moment
hebben we ze aan elkaar gekoppeld en hebben we het Fastlane-model verfijnd
en toepasbaar gemaakt."

"Het model maakt een onderscheid tussen verschillende typen voertuigen in
het verkeer. Zo zijn vrachtwagens langzamer dan auto’s en bovendien zijn
vrachtwagens een stuk langer. Op drukke snelwegen hebben deze verschillen
meer invloed op de verkeersstromen dan op rustige snelwegen. Bij een file
kunnen er naast een vrachtwagen ongeveer drie auto’s staan en daarnaast
vertragen vrachtwagens de doorstroom. Op basis van deze verschillen kunnen
we de verkeersstromen nauwkeuriger voorspellen."

Wat is jullie conclusie over de benutting van de wegcapaciteit?

"Het beter benutten van de al bestaande snelwegen is hoe dan ook
goedkoper dan het aanleggen van extra rijstroken. De essentie van het model
is dat het probeert om de huidige infrastructuur zo efficiënt mogelijk te
benutten. Op basis van nauwkeurige voorspellingen kunnen weggebruikers beter
geadviseerd en gestuurd worden."

Hoe werkt dit in de praktijk?

"Dan moet je denken aan het efficiënter inzetten van verkeerslichten bij
toeritten van snelwegen en routeinformatie die via matrixborden zichtbaar
is. Maar er zijn ook mogelijkheden denkbaar waarbij individuele
weggebruikers tijdens de rit routeinformatie krijgen via mobiele telefoons
en navigatiesystemen. Zo kun je bijvoorbeeld een advies krijgen om nog even
te wachten met vertrek, omdat je anders in de file terecht komt."

Worden er in het buitenland soortgelijke modellen toegepast?

"Het nauwkeurig voorspellen van de verkeerssituatie is een nieuwe
ontwikkeling. Er wordt in het buitenland soortgelijk onderzoek gedaan naar
de invloed van verschillende klassen voertuigen op het verkeer, maar niet in
combinatie met het voorspellen van situaties. Deze onderzoeken zitten
bovendien nog in de ontwikkelingsfase."

Kan het Fastlane-model op termijn landelijk gaan werken?

"Landelijk invoeren is een flinke stap. Het onderzoek is voornamelijk
gericht op drukke trajecten met veel vrachtwagens. Een voorbeeld is de A15
tussen Rotterdam en het havengebied. De grote hoeveelheid vrachtwagens op
dit traject zorgt voor veel files, die met een betere doorstroming
aanzienlijk verminderd kunnen worden. Op dit moment wordt de A15 gebruikt
als proeftraject om het Fastlane-model te testen."

De onderzoeksresultaten van het proeftraject kun je volgen op www.regiolab-delft.nl

Lees ook:

Schultz: met techniek files voorkomen

ANWB: Drukste ochtendspits ooit door sneeuwval

Fors minder files in afgelopen twee maanden

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl