Nu het einde van de VAR daar is, zijn er steeds meer modelovereenkomsten voor het inhuren van zelfstandigen beschikbaar. Zo is er nu ook een gereed voor de ICT-sector, met goedkeurend stempeltje van de fiscus.

Vanaf 1 mei is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verleden tijd. Ondernemers zijn nu niet automatisch meer gevrijwaard voor het inhouden en afdragen van loonheffing voor zzp’ers die ze inhuren. Beide partijen moeten onderlinge overeenkomsten sluiten, die hier zekerheid over moeten geven. Ze hebben hiervoor een jaar de tijd.

Om te voorkomen dat iedereen steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, heeft de Belastingdienst diverse modelovereenkomsten goedgekeurd, die je naar wens kunt gebruiken: zowel algemene als branchespecifieke contracten.

Onlangs is er ook een modelovereenkomst voor de ICT-sector gepubliceerd, opgesteld door Nederland ICT, een branchevereniging waarbij ruim 550 Nederlandse ICT-bedrijven zijn aangesloten.

Je bent niet verplicht om deze modelovereenkomsten te gebruiken: het is ook toegestaan om een eigen contract op te stellen en te laten goedkeuren door de Belastingdienst.

Géén garantie

Let wel op: het contract alleen is geen waterdichte garantie. Als in de praktijk op een andere manier wordt gewerkt dan in de overeenkomst is aangegeven en de Belastingdienst op basis hiervan van mening is dat tóch sprake is van een dienstbetrekking, moeten alsnog loonheffingen worden ingehouden en betaald.

Doel van de nieuwe regeling is immers om schijnconstructies tegen te gaan, waarbij ingehuurde zzp’ers alleen op papier zelfstandig zijn, maar in de praktijk niet onderdoen voor mensen in loondienst.

Lees ook op Business Insider

Niet altijd nodig

Schakel je zzp’ers in of word je zelf als zzp’er ingehuurd, bedenk dan eerst samen of een overeenkomst wel nodig is. In veel gevallen is al bij voorbaat duidelijk dat geen sprake is van een dienstverband, bijvoorbeeld als je financieel advies geeft aan particulieren.

Is er reden tot twijfel, dan is het verstandig om een overeenkomst te sluiten. Leg wel duidelijk vast met welke overeenkomst je gaat werken. Dit kan bijvoorbeeld door in een mail waarin je onderling afspraken maakt te verwijzen naar het nummer van de modelovereenkomst (elke modelovereenkomst heeft een uniek nummer) of door de modelovereenkomst als bijlage mee te sturen.

Zorg er vervolgens voor dat je de afspraken in de overeenkomst nakomt.

Ondernemerschap

Voor zzp’ers is het verder nog belangrijk om te weten dat de overeenkomst alleen duidelijkheid geeft over eventuele loonheffingen. Het zegt niets over je ondernemerschap. Pas bij de beoordeling van je aangifte inkomstenbelasting bepaalt de fiscus of zij jouw inkomsten beschouwt als ‘winst uit onderneming’ of als ‘resultaat uit overigen werkzaamheden’.

Waar vind ik modelcontracten?

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl