De euro is met 4 procent onderuit gegaan ten opzichte van de dollar sinds de start van 2021.

Een zwakke euro is een goed nieuws voor exportbedrijven.

Als de Europese economie straks weer open kan, geeft dit een extra impuls aan het herstel, aldus valuta-expert Joost Derks van iBanFirst.

ANALYSE – Op basis van de economische cijfers hebben we in Europa weinig reden tot klagen. De productiesector maakt gouden tijden door en de dalende euro is goed nieuws voor de exportsector. Maar het leven wordt pas weer wat leuker als ook de dienstensector een herstel inzet.

Europese productiebedrijven hebben de toekomst zelden zo zonnig ingezien als nu. Dat komt naar voren uit de zogeheten inkoopmanagersindex, die dataverzamelaar IHS Markit afgelopen week publiceerde. IHS Markit vraagt inkopers bij allerlei bedrijven verspreid over heel Europa naar de gang van zaken wat betreft orderportefeuille, de levertijden van toeleveranciers en de voorraadontwikkeling.

Zo brengen ze in kaart of de economie gaat groeien of juist gaat krimpen. Dat wordt gemeten op een schaal van 0 tot 100, waarbij een stand van 50 erop wijst dat de economische activiteit precies op peil blijft. In maart steeg deze zogeheten PMI van 48,8 naar 52,5. De goede vooruitzichten zijn vooral te danken aan de productiesector.

Want het indexcijfer voor de industrie steeg van 57,6 naar 63,0. Dat is de hoogste stand, sinds in 1997 werd begonnen met het verzamelen van deze cijfers. In de dienstensector steeg de PMI van 45,7 naar 48,8. Dat is een mooie verbetering. Maar pas als deze index boven de 50 klimt, tekent zich weer een groei van de Europese dienstensector af.  

Het herstel van de dienstensector kan eigenlijk niet snel genoeg komen. Een opbloeiende dienstensector is een opsteker voor de Europese economie, maar vooral ook voor alle inwoners. Want het enige dat een stevige verbetering in de weg staat, zijn de lockdownmaatregelen die veel Europese landen deze week hebben verlengd of aangescherpt.

Zwakkere euro goed nieuws voor exportbedrijven

Ondanks de verlenging van lockdowns in Europa ziet hoofdeconoom Philip Lane van de ECB voorlopig geen reden om zijn prognose van een economische groei van 4 procent voor de eurozone bij te stellen. In die prognose hield hij er al rekening mee dat het afbouwen van de lockdownmaatregelen vertraging kon oplopen. Maar waar hij geen rekening mee hield, is een flinke valutarugwind voor de Europese exportsector.

De euro is met 4 procent onderuit gegaan ten opzichte van de dollar sinds de start van 2021. De oorzaak van die terugval moet gezocht worden op de Amerikaanse obligatiemarkt. Daar kwam de rente voor 10-jaars staatsleningen deze maand voor het eerst in ruim een jaar boven de 1,7 procent uit.

Naarmate de economie in de Verenigde Staten meer op stoom komt en de Federal Reserve zich aan de belofte houdt om de rente tot 2023 op ongeveer 0 procent te houden, kan de dollar verder stijgen ten opzichte van de euro.

Een zwakke euro is een goed nieuws voor exportbedrijven – vooral op het moment waarop de groei van de wereldhandel verder aantrekt. Dat geldt dubbel en dwars voor een open handelseconomie zoals die van Nederland.

Als je weer eens baalt van wat er nu allemaal niet kan, is het goed om even te denken aan de spagaat van de Europese economie. Want die zorgt ervoor dat de economie straks weer uit de startblokken schiet zodra het dagelijks leven weer normaal wordt.

Joost Derks is valutaspecialist bij iBanFirst. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.