Nederlandse consumenten kiezen steeds minder voor zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze, blijkt uit een analyse van de website Zorgwijzer.

Een selecte groep kiest vaker voor een relatief hoog eigen risico van 885 euro en bij aanvullende verzekeringen wordt iets vaker gekozen voor een tandartsverzekering.

Zorgwijzer verzamelde gegevens van ruim 210.000 vergelijkingen voor een analyse van de populairste keuzes voor zorgverzekeringen.

Nederlandse consumenten kiezen steeds minder voor zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze, de zogenoemde restitutiepolis. Een hoog eigen risico van 885 euro is bij een selecte groep populairder en ook de aanvullende verzekering van tandartskosten wordt iets vaker gekozen.

Dat blijkt uit een analyse van de website Zorgwijzer, die keuzes van Nederlanders bij hun zorgverzekeringen heeft geanalyseerd.

Zorgwijzer verzamelde voor zijn analyse gegevens van ruim 210.000 vergelijkingen – en kwam daarbij ook tot een aantal conclusies over de populairste keuzes voor zorgverzekeringen onder Nederlandse consumenten. We nemen ze hieronder door.

Restitutiepolis minder vaak gekozen

De restitutie zorgverzekering, waarbij vrije zorgkeuze wordt gegarandeerd, is dit jaar aanmerkelijk minder in trek, blijkt uit de analyse. Slechts 7,3 procent van de consumenten kiest via Zorgwijzer voor een restitutiepolis. Vorig jaar was dat 12,3 procent – een daling van 5 procentpunt.

“We kunnen niet direct verklaren waarom minder mensen kiezen voor een restitutieverzekering”, zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. “Mogelijk heeft het te maken met het feit dat restitutiepolissen naar verhouding duurder zijn geworden dan andere soorten zorgverzekeringen.”

Eerder wees Zorgwijzer er al op dat het steeds lastiger wordt om zo’n verzekering te vinden, waarbij ook de zorg door ziekenhuizen en zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten, volledig wordt vergoed. Komend jaar worden nog 19 van dergelijke restitutiepolissen aangeboden, vorig jaar waren dat er nog 22.

Eigen risico: ruim 4 op 5 houdt het op 385 euro

Wat betreft het eigen risico gaat ruim vier op de vijf verzekerden voor het standaard eigen risico van 385 euro.

Wie een zorgverzekering afsluit, krijgt verplicht te maken met het eigen risico: een bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt, voordat je een vergoeding krijgt via de basisverzekering.

Onder het eigen risico vallen zaken als de aankoop van eenvoudige medicijnen, ambulancevervoer, spoedeisend hulp en opname in het ziekenhuis. Als je hiermee te maken krijgt, moet je standaard tot een bedrag van 385 euro zelf de kosten voldoen. Pas daarna worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Een aantal zaken is uitgesloten van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts, verloskunde en kraamzorg, en bepaalde hulpmiddelen voor de thuiszorg worden wel meteen vergoed uit de basisverzekering. Ook medische kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar vallen buiten het eigen risico.

Een kleine groep, 13,7 procent voor 2021, kiest een zorgverzekering met een verhoogd eigen risico. Dat is iets meer dan vorig jaar. Veruit de meesten van hen, 11,4 procent, kiest daarbij voor het hoogste eigen risico van 885 euro.

Een hoger eigen risico gaat gepaard met een lagere zorgpremie. Als je weinig zorgkosten hebt, kan dit aantrekkelijk zijn. Tegelijk moet je de financiële ruimte hebben om extra zorgkosten op te vangen, mochten er onverwachte ziektekosten zijn.

Aanvullende zorgverzekering: dekking tandartskosten iets vaker gekozen

Van Nederlanders die zorgverzekeringen bij Zorgwijzer vergelijken, kiest 39 procent voor een aanvullende dekking, bovenop de basisverzekering.

Vergoedingen voor fysiotherapie en mondzorg zijn daarbij het populairst, gevolgd door dekking voor spoedeisende zorg in het buitenland en alternatieve geneeswijzen.

Bijna 30 procent kiest voor een aanvullende ziektekostenverzekering met vergoeding voor tandartskosten, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Ruim 27 procent selecteert een zorgverzekering met dekking voor fysiotherapie. Ook alternatieve geneeswijzen blijven populair: 10,5 procent kiest voor aanvullende dekking, iets minder dan vorig jaar.

LEES OOK: Medische zorg: dit verandert er per 1 januari 2021 met de zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven