Er is definitief een streep gezet door het plan om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken. VVD en PvdA noteerden in het regeerakkoord nog dat ze dat wilden, maar uit de dinsdag gepresenteerde VWS-begroting blijkt dat er aan de uitvoering van deze maatregel te veel nadelen kleven.

Bij het uitwerken van de plannen bleek dat de kosten om de zorgverzekeraars de plannen te laten realiseren “onevenredig hoog” werden.

Ook waren er vragen rond de privacy van verzekerden, aangezien de verzekeraars inzage zouden moeten hebben in het loon van de verzekerde. Het eigen risico is nu 350 euro en wordt in 2014, na aanpassing aan de inflatie, 360 euro.

Zorgpremie kan omlaag

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakte dinsdag op Prinsjesdag verder bekend dat de zorgpremie volgend jaar omlaag kan. Zij gaat ervan uit dat per jaar 1226 euro betaald zou kunnen worden, 24 euro minder dan nu.

Schippers gaf al eerder aan dat zij erop rekende dat de zorgverzekeraars in 2014 hun premies verlagen. De verzekeraars maken in 2013 winst, onder meer doordat ze scherper zorg inkopen. Zo moeten bijvoorbeeld apotheken goedkopere medicijnen leveren aan patiënten. Het is uiteindelijk aan de zorgverzekeraars om de premie vast te stellen.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl