Hoe ziet een digitale boerderij er de komende jaren en decennia uit? Waarschijnlijk steeds meer als een volautomatisch boerenbedrijf waar de robot de stalknecht vervangt, waar de boer vanachter zijn laptop draadloos erf, stal en veld bestiert en waar slimme robots het veld bewerken.

Business Insider France kreeg een voorproefje van de boerderij van morgen op de Salon International de l’Agriculture (SIA), de jaarlijkse internationale landbouwbeurs die van 24 februari tot 4 maart in Frankrijk werd gehouden.

Ditmaal op de beurs dus niet alleen dieren en Franse streekproducten, maar ook ‘Agri 4.0’, de stand van wat zich ‘La Ferme Digitale’ noemt, een club van zo’n twintig start-ups in de agrisector.

Agri 4.0 geeft een voorzet hoe ons boerenbedrijf er in de toekomst waarschijnlijk uit zal zien.

Wat overigens als eerste opvalt, is dat de getoonde innovaties zich voornamelijk richten op de graantelers en wijnbouwers.


Daar is’ie dan: de multifunctionele autonome robot die de tractor gaat vervangen

Damien Choppin/Business Insider France

Dit is PUMAgri, de door SITIA en Irstea, het Franse nationale onderzoeksinstituut voor landbouw en milieu, ontwikkelde robot die de tractor gaat vervangen. De PUMAgri heeft een hybride motor en wordt als het goed is in 2019 in gebruik genomen. Vooral interessant voor tuinders en wijnbouwers.


De PUMAgri heeft een zogeheten driepuntshefinrichting – net als gewone tractoren die ook hebben –  waarop verschillende landbouwwerktuigen gemonteerd kunnen worden.  Deze PUMAgri is uitgerust met een onkruidverdelger.

Damien Choppin/Business Insider France

De bladen in het midden trekken het onkruid, dat tussen de rijen gewassen groeit, met wortel en al uit de grond. De cirkelvormige messen ernaast doen de rest. De robot werkt veel nauwkeuriger dan een tractor en wordt aangestuurd door sensoren en 3D-camera’s.

Lees ook op Business Insider


Een drone brengt het landbouwareaal in kaart en geeft aan welke stukken behandeld moeten worden

Damien Choppin/Business Insider France

Het bedrijf Airinov gebruikt drones die zijn uitgerust met sensoren (in de groene doos in het midden) die op 150 meter hoogte boven het terrein vliegen om het in kaart te brengen. Airinov verkoopt deze dienst aan coöperaties of handelaren. Een drone kan 400 hectare land per dag in kaart brengen.


De drones verzamelen waardevolle data waardoor de moderne landbouwondernemer precies weet welk veld welke behandeling nodig heeft

Exametrics/Facebook

Exametrics gebruikt de drones ook om data te verzamelen over de gezondheid van de wijnstokplanten. De wijnboer kan zo in één oogopslag zien hoe rijp een bepaald perceel is, een beeld krijgen van de topografie en de gesteldheid van het terrein of bepalen of en hoeveel er geïrrigeerd moet worden, een idee krijgen van de hoeveelheid hout en gebladerte van de aanplant.

Volgens Henri Borreil, mede-oprichter van Airino, kunnen landbouwondernemers dankzij de drones het gebruik van hun grondstoffen (zoals mest) optimaliseren, hoeven ze geen gewassen te behandelen die geen behandeling nodig hebben en kunnen ze de opbrengst per perceel nauwkeurig voorspellen.

Borreil merkt daarbij op dat landbouwondernemers op een andere manier naar hun bedrijf moeten leren kijken, willen ze de voordelen van deze technologische innovatie echt kunnen plukken. Bij met name de grotere corporaties ziet Borreil veel terughoudendheid en een onvermogen om hun manier van werken aan te passen.


Dit apparaat verspreidt capsules met kleine insecten die korte metten maken met de buxusmot, een vlinder-achtige die zich aan de maïs te goed doet

Damien Choppin/Business Insider France

Deze micro-insecten zijn vliesvleugeligen die wereldwijd worden ingezet als biologisch wapen tegen plaaginsecten als bladetende rupsen of, in dit geval, de buxusmot.


Deze robot brengt de te behandelen wijnstokken in kaart en al naar gelang de behoefte wordt de wijnstok besproeid

Damien Choppin/Business Insider France

Een stuk kleiner dan de PUMAgri, kan dit prototype uit de stal van Irsteace, samenwerken met een andere robot die aan de andere kant van de wijnstokken staat. De robot is uitgerust om overtollige producten en restafval te verzamelen en daarmee de vervuiling te verminderen.


En met deze GPS box kunnen agri-ondernemers een oogje op al hun rollend materieel houden

Damien Choppin/Business Insider France

De door start-up Karnott gefabriceerde box kan zich aan welke machine of welk voertuig dan ook vasthechten en levert waardevolle informatie zoals: hoe vaak het apparaat gebruikt is, welke afstand het heeft afgelegd en welk terrein het heeft bereden – bijvoorbeeld door de trillingen van de motor te registreren en te analyseren.

Zulke informatie is vooral interessant voor agrariërs die hun materieel delen, en al helemaal wanneer ze bij een coöperatie zitten waar materieel gedeeld wordt en waarbij gebruik inzichtelijk moet zijn voor de afrekening. De robot stuurt de verzamelde gegevens overigens direct door naar een centrale database.


Deze kunstmatige bodembedekker verhindert de groei van onkruid en vangt regenwater op

Damien Choppin/Business Insider France

De start-ups Inovinéa en l’Irstea ontwikkelden deze kunstmatige mulch, een bodembedekker van organisch materiaal.

Volgens Irstea heeft deze bodembedekker een levensduur van 30 jaar en voorkomt het dat de bodem verstikt (wat bij geperforeerd dekzeil vaak het geval is). Sterker nog, de lucht circuleert onder de bodembedekker waardoor slakken en regenwormen hun werk kunnen doen en op biologische wijze de bodem onderhouden. De vinding komt in 2018 op de markt.

De oorspronkelijke versie van dit artikel verscheen op Business Insider France