Zakendoen in het buitenland biedt bedrijven tal van kansen en mogelijkheden. De mate van internationaal succes hangt echter van meerdere factoren af. Een daarvan is miscommunicatie, een belangrijk maar vaak onderschat risico. Hoe kan jouw organisatie dit risico het beste beperken of zelfs geheel wegnemen?

Miscommunicatie is een veelvoorkomend probleem bij internationaal opererende bedrijven. Zelfs binnen organisaties waar uitsluitend dezelfde taal wordt gesproken gaat het geregeld fout. Niet alleen door incorrecte spelling, maar bijvoorbeeld ook doordat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden of de juiste context ontbreekt. Wanneer jouw organisatie met meerdere talen werkt, neemt de kans op miscommunicatie alleen maar verder toe.

Uit onderzoek van pr-bureau Holmes komt naar voren dat de kosten voor slechte communicatie wereldwijd jaarlijks oplopen tot in totaal 37 miljard dollar. Een deel daarvan is het gevolg van miscommunicatie door een verkeerde vertaling.

Heldere taal voor jouw (potentiële) klanten

Er zijn diverse scenario’s te bedenken waarbij miscommunicatie jouw internationale organisatie veel geld kan kosten. Denk bijvoorbeeld aan:

• Reclame en marketing
• Offertes en contracten
• Juridische documentatie

Allereerst wil je dat je met jouw reclame en marketing de gewenste doelgroep bereikt. Je merk, diensten en/of producten moeten zo goed mogelijk onder de aandacht worden gebracht. Zonder een goede vertaling zullen je marketinginspanningen echter nooit het gewenste effect hebben.

Een verkeerd vertaalde offerte of contract kan ertoe leiden dat je een potentiële of bestaande klant kwijtraakt. Daarnaast kan een niet goed vertaalde factuur leiden tot vervelende discussies over geleverde diensten/producten.

In het verlengde daarvan is het van cruciaal belang dat jouw juridische documentatie goed is vertaald. Als dit niet het geval is kan dit jouw organisatie uiteindelijk veel geld kosten als deze in het ongelijk wordt gesteld.

Een veelgemaakte fout is dat organisaties denken dat Engels afdoende is. Indien jouw doelgroep niet uitsluitend uit Britten of Amerikanen bestaat, is het aan te raden om de daadwerkelijke doeltaal van je potentiële klanten te gebruiken. De Engelse taal wordt in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en ook in Aziatische landen nog altijd matig tot slecht beheerst.

Door de juiste doeltaal te gebruiken voorkom je niet alleen miscommunicatie, maar creëer je vaak ook een gunfactor.

Interne miscommunicatie

Naast externe miscommunicatie kan ook slechte interne communicatie leiden tot problemen, zoals:

• Productiviteitsdaling
• Imagoschade
• Financiële schade

Wanneer het personeelsbestand van jouw organisatie uit meerdere nationaliteiten bestaat, is het goed om ook de interne communicatie hierop af te stemmen. Denk aan HR-documenten, werkinstructies, veiligheidsvoorschriften en gedragsprotocollen.

Verder is het belangrijk om ook tijdens het werving- en selectieproces in de juiste taal te communiceren. Door bijvoorbeeld vacatures naar de juiste doeltaal te vertalen werf je op een veel efficiëntere wijze de juiste sollicitanten en hebben zij sneller een positiever beeld van jouw organisatie.

Een ander scenario waarbij veel internationale organisaties kampen met de (financiële) gevolgen van miscommunicatie is de omgang met leveranciers. Of het nu gaat om de levering van producten of diensten, miscommunicatie tussen jouw organisatie en een leverancier kan een dure grap worden. Enerzijds kun je vasthouden aan het principe dat een leverancier zich moet aanpassen aan jouw organisatie, maar in de praktijk is het verstandiger om zelf het voortouw te nemen. Hierdoor staan jouw inkopers bijvoorbeeld sterker tijdens onderhandelingsprocessen.

Voordelen hoogwaardige vertalingen

Gratis online vertaalprogramma’s zijn handig om losse woorden te vertalen, maar grammaticaal is het vaak niet voldoende. Bovendien komt een slecht vertaalde offerte of website natuurlijk allesbehalve professioneel over.

Om miscommunicatie en mogelijke (financiële) schade te voorkomen is het laten vertalen van belangrijke documenten, promotiemateriaal en ander tekstmateriaal dan ook de meest effectieve oplossing. Van een hoogwaardig vertaalbureau mag je het volgende verwachten:

• Vertalingen in iedere gewenste doeltaal
• Correcte spelling en grammatica
• Juiste context en rekening houdend met cultuur
• De vertaalde tekst direct in de juiste opmaak/lay-out aangeleverd
• Snelle dienstverlening, waarbij je niet dagenlang hoeft te wachten op de vertaling
• ISO gecertificeerd

Meer weten over de mogelijkheden of direct jouw documenten laten vertalen? Upload hier jouw bestand en ontvang direct een offerte.