De huizenmarkt trekt aan, er worden weer volop nieuwe hypotheken verstrekt. Toch blijft extra aflossen op oude hypotheken populair. Dat hoeft niet altijd met eigen spaargeld.

De Nederlandse huizenmarkt zit weer aardig in de lift. Althans, in populaire locaties in de Randstad, want er is een duidelijke tweedeling tussen regio’s die het heel goed doen en regio’s die achterblijven – zie deze infographic.

Ook worden er weer volop nieuwe hypotheken verstrekt, mede dankzij de ultralage rentes. Zo kun je met NHG-garantie gemiddeld voor 1,7 procent de hypotheekrente vijf jaar lang vast zetten. Ook de tienjarige rente is onder het niveau van 2 procent gezakt.

Huis onder water

Aan de andere kant zijn er legio huiseigenaren die eerder hoge hypotheken hebben afgesloten en juist extra willen aflossen, bijvoorbeeld omdat de waarde van de woning in de crisistijd lager is geworden dan de omvang van de hypotheek.

Belangrijk is daarbij onder welk regime je valt. Sinds 2013 moet bij het afsluiten van een hypotheeklening minimaal annuïtair worden afgelost, als je aanspraak wilt maken op de hypotheekrenteaftrek. Vóór die tijd was het echter heel gewoon om in ieder geval deels een zogenoemde aflossingsvrije hypotheek te nemen.

Wie zijn hypotheek- en woonlasten wil verlagen, kijkt al gauw naar de aflossingsvrije hypotheek als het gaat om extra aflossen. In de regel moet je daarvoor spaargeld achter de hand hebben. Maar dat is niet de enige optie.

Extra aflossen op oude hypotheek

Intermediair De Hypotheekshop geeft in de nieuwsbrief van deze week een aardig voorbeeld van een situatie die redelijk veel voorkomt. Een stel met een modaal inkomen heeft een hypotheek van 250 duizend euro, waarvan de helft bestaat uit banksparen en de helft aflossingsvrij is. In beide gevallen is de rente tien jaar geleden vastgezet op 5 procent.

In 2016 moet een nieuwe rentevaste periode worden afgesproken. Daarbij kan het stel simpelweg de rente opnieuw vastleggen voor bijvoorbeeld 2,5 procent voor twintig jaar vast. Dan daalt de netto maandlast fors van 791 euro per maand naar 617 euro per maand.

Maar er is ook een andere optie. Een deel van de aflossingsvrije hypotheek kan worden omgezet naar een annuïtaire hypotheek waarbij wel wordt afgelost. Als dat gebeurt met 62.500 euro (de helft van 125 duizend euro), wordt dat deel van de hypotheekschuld in 20 jaar geheel afgelost.

Wat kost dat nu? Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat de maandlasten bij gedeeltelijke omzetting naar een annuïteit in 2016 netto uitkomen op 819 euro, oplopend naar 875 euro na 20 jaar. Ten opzichte van de oorspronkelijke hypotheeklast van 791 euro komt dit neer op een toename van 28 euro per maand, oplopend tot 84 euro per maand in twintig jaar.

(bron rekenvoorbeeld: De Hypotheekshop, klik voor uitvergroting)

hypotheekscenario

Het verschil met de oude situatie is dus niet heel groot en kan in veel gevallen uit het reguliere inkomen worden gefinancierd, zonder dat je spaargeld hoeft aan te spreken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl