Sfeer op de werkvloer heeft veel invloed op het ziekteverzuim. Verziekte verhoudingen, pesten op het werk, managers die zich horkerig gedragen: het is een recept voor oplopend verzuim.

De kosten van verzuim kunnen zo hoog oplopen dat het de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengt. De afdeling risicobeheersing van Interpolis geeft tips hoe je de sfeer op de werkvloer goed houdt.

Motiveer je mensen

Medewerkers die zich gewaardeerd voelen en mee mogen denken in het behalen van successen, melden zich minder snel ziek. Laat merken dat u de inzet van uw mensen waardeert, sta stil bij behaalde successen en vergeet ook niet een verdiend compliment te geven.

Hoe tevreden zijn je medewerkers?

Een hoge werkdruk, slechte faciliteiten en andere zaken waar uw medewerkers ontevreden over zijn, komen zo snel aan het licht. Zodat u in kunt grijpen om ziekteverzuim te voorkomen.

Herken stress

 • De motivatie en betrokkenheid van de medewerker nemen af.
 • De medewerker is vaker ziek.
 • De medewerker raakt sneller geïrriteerd en heeft meer moeite om te relativeren.
 • De prestaties worden minder.

Inzicht in kosten

Creëer inzicht in de kosten. Bereken de verzuimkosten voor je onderneming. Zo krijg je inzicht in de financiele gevolgen van ziekteverzuim. Bereken je verzuimkosten.

Inzicht in je verplichtingen

Bij ziekte bent u verplicht minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Dit moet u doen voor een periode van 2 jaar. Daarnaast moet u uw medewerker begeleiden tijdens de ziekteperiode. Dit is bepaald in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet bepaald onder andere het volgende:

 • Ziektegevallen moeten binnen een week gemeld worden bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 • Na 6 weken moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken.
 • Binnen 8 weken moet een plan gemaakt worden waarin staat hoe de werknemer weer aan het werk kan.
 • Bij langdurig ziekteverzuim moet de werkgever een re-integratiedossier gaan bijhouden

Lees meer over de Wet verbetering poortwachter.

Zorg voor een schone en veilige werkomgeving

Het heeft een positieve invloed op de werksfeer én beperkt ziekteverzuim. Tips:

 • Regelmatig onderhoud en controle aan apparatuur.
 • Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd
 • Houd kennis up-to-date door cursussen en bijscholing.

In een reeks bijdragen laat de afdeling risicobeheersing van Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Business Insider Nederland.