• Nederlandse werknemers waren in het eerste kwartaal van dit jaar minder vaak ziek dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo meldt het CBS.
  • Het ziekteverzuim bedroeg 5,5 procent, wat betekent dat 55 van de duizend werkdagen niet doorgingen door ziekte bij werknemers.
  • In vrijwel alle bedrijfstakken daalde het ziekteverzuim. De enige opvallende uitzondering was de financiële dienstverlening.
  • Lees ook: Lager ziekteverzuim scheelt bijna €2 miljard aan kosten voor Nederlandse economie in 2023

Nederlandse werknemers waren in het eerste kwartaal van dit jaar minder vaak ziek vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er sprake een daling op jaarbasis. Die afname heeft zich doorgezet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste drie maanden van het jaar bedroeg het ziekteverzuim volgens het CBS 5,5 procent. Dat betekent dat 55 van de duizend werkdagen niet doorgingen door ziekte bij werknemers.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent, worden de cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. In de winter ligt het verzuim namelijk hoger dan in de zomer.

In heel 2023 daalde het ziekteverzuim naar 5,3 procent, na een jarenlange stijging. Zo bereikte het ziekteverzuim in 2022 nog een recordhoogte van 5,6 procent. Ondanks de daling bleef het ziekteverzuim vorig jaar volgens het CBS wel relatief hoog.

Ziekteverzuim stijgt in financiële dienstverlening

In vrijwel alle bedrijfstakken was sprake van een daling in het eerste kwartaal van dit jaar. De enige opvallende uitzondering was de financiële dienstverlening, waar het verzuim in de afgelopen jaren juist naar verhouding laag was.

CBS

De horeca had voor het eerst sinds 2020 weer het minste verzuim. Deze sector had lange tijd het laagste verzuimpercentage, maar in de coronaperiode nam het ziekteverzuim snel toe.

De gezondheids- en welzijnszorg kende opnieuw het meeste verzuim. Ondanks een daling op jaarbasis bleef het percentage daar nog altijd hoger dan voor de coronapandemie. Binnen de bedrijfstak is het verzuim nog altijd het hoogst in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg.

Griep of verkoudheid vaak reden voor verzuim

Het CBS houdt samen met TNO ook eens per jaar een enquête in de maanden september tot en met december, over de arbeidsomstandigheden.

Daaruit kwam naar voren dat ruim de helft (55 procent) van alle werknemers griep, verkoudheid of een andere virusinfectie opgaven als belangrijkste klachten bij het verzuim in 2023. In 2022 was dat nog 64 procent. Psychische klachten, overspannenheid of een burn-out werden door 8 procent genoemd.

LEES OOK: Meer langdurig verzuim werknemers door stressklachten in 2023: vooral bij 25- tot 45-jarigen