• De Nederlandse maker van bodycams Zepcam wil 3 miljoen euro aan groeigeld ophalen via mkb-beurs NPEX.
  • Hierbij gaat het voor 1 miljoen euro om certificaten van aandelen en voor 2 miljoen euro om obligatieleningen met een rente van 8 procent.
  • Uit het prospectus blijkt dat Zepcam in de eerste helft van dit jaar een verlies van 371.000 euro leed, op een omzet van iets meer dan 1 miljoen euro.

De Nederlandse producent van bodycams Zepcam gaat geld ophalen om verdere groei mogelijk te maken. Het bedrijf, dat camera’s levert aan onder meer politiediensten in Nederland, Duitsland en België, beveiligers op Schiphol, de NS en de Parijse brandweer, mikt op een opbrengst van 3 miljoen euro.

In totaal heeft Zepcam meer dan vierhonderd organisaties in veertig landen als klant. Daarmee is het naar eigen zeggen marktleider in Europa. Ook mondiaal staat de bodycammaker er goed op, met onder meer politiediensten in Singapore en Dubai als klant. Het bedrijf wil nu doorgroeien.

Topman Jurriaan Pröpper voorziet dat steeds meer sectoren bodycams zullen gaan gebruiken de komende jaren, zoals de logistiek, de zorg en de bouw. Daarom wil Zepcam investeren in de ontwikkeling van de software voor de nieuwste versie van zijn camerasysteem, dat niet alleen kan opnemen maar ook livestreamen. Verder wil Zepcam de klantenservice en -ondersteuning uitbreiden.

Zepcam gaat voor 2 miljoen euro aan obligatieleningen uitgeven. Het gaat om obligaties met een looptijd van in principe vijf jaar, waarbij Zepcam een jaarlijkse rente van maar liefst 8 procent biedt. Het kan wel zijn dat de obligaties eerder worden afgelost.

De resterende 1 miljoen euro haalt het bedrijf op met de uitgifte van certificaten van aandelen. Houders daarvan hebben geen eigendoms- of stemrecht in het bedrijf, maar wel recht op dividend. Ook kunnen ze de certificaten verhandelen en zo koerswinst boeken. Dat kan via de NPEX-beurs, een beurs voor groeiende ondernemingen.

Obligatielening met rente van 8% van Zepcam impliceert relatief hoog risico

Uit het prospectus blijkt dat Zepcam de opbrengst voor vier zaken wil gebruiken. Het bedrijf wil sowieso 600.000 euro van de opbrengst reserveren voor vergroting van het werkkapitaal en 400.000 euro voor het terugbetalen van oude leningen.

Daarnaast wil Zepcam investeren in software-ontwikkeling en uitbreiding van de klantenservice. Bij een opbrengst van 3 miljoen euro gaat er 1,5 miljoen naar software-ontwikkeling en 500.000 euro naar uitbreiding van de klantenservice.

Uit het prospectus blijkt verder dat Zepcam in 2020 een omzet van 2,3 miljoen euro haalde, terwijl het bedrijf een verlies leed van 514.000 euro. Het jaar daarvoor boekte de onderneming een omzet van 1,6 miljoen euro bij een verlies van 1,3 miljoen euro.

De voorlopige cijfers over de eerste helft van 2021 laten een omzet van ruim 1 miljoen euro zien en een verlies van 371.000 euro (resultaat na belastingen).

Verder is het zo dat de omzet wordt gedragen door een beperkt aantal klanten: in 2020 waren de vijf grootste klanten goed voor 65 procent van de omzet.

Eind 2020 had Zepcam een positief eigen vermogen van 443.000 euro, op een balanstotaal van 2,4 miljoen euro. Wel was het eigen vermogen in 2020 met bijna twee ton gedaald ten opzichte van 2019.

Uit de voorlopige cijfers over de eerste helft van 2021 blijkt dat het eigen vermogen verder is geslonken tot 72.000 euro per eind juni van dit jaar. Dit heeft volgens Zepcam te maken met het verlies van afgerond 371.000 euro in de eerste helft van het jaar.

Voor investeerders die overwegen certificaten van aandelen te kopen of obligatieleningen zijn in dit opzicht twee zaken van belang: Zepcam mag voor (certificaten van) aandelen alleen dividend uitkeren als het eigen vermogen positief blijft.

Daarnaast impliceert de rente van 8 procent die het bedrijf biedt op de obligaties een relatief hoog risico, waarbij het dus gaat om de zekerheid van terugbetaling van de hoofdsom en de zekerheid van de rentevergoeding.

Over het algemeen zijn rentes op kapitaalmarkten momenteel zeer laag, waarbij in het geval van veilige overheidsobligaties zelfs negatieve rentes worden gehanteerd.

LEES OOK: E-bikemaker VanMoof haalt $128 miljoen op – en noemt een beursgang binnen 2 tot 3 jaar een ‘logisch vervolg’