Vanaf 1 januari 2012 wordt de regelgeving voor het versturen van e-mails met reclame, zoals nieuwsbrieven, nog strenger. Ook komt er meer controle. Ondernemers die de fout in gaan, kunnen fikse boetes opgelegd krijgen, constateert Z24-expert Thomas van Vugt.

De Code Reclame via e-mail is van toepassing op alle ondernemers in Nederland.
Uitgangspunt is dat het ongevraagd per e-mail verzenden van reclame niet is
toegestaan.

In de Telecommunicatie-wet staat sinds 1 oktober 2009 al een spamverbod voor
het verzenden van elektronische berichten door bedrijven, maar de Code doet
daar dus nog een flinke schep bovenop.

Opvallende wijzigingen
Iedere ondernemer die ongevraagd e-mails over zijn producten en diensten aan
een klantenbestand verstuurt, valt onder de werking van de Code. Vanaf 1
januari 2012 mogen zakelijke e-mailadressen dan ook alleen maar benaderd
worden, nadat daarvoor toestemming is gegeven.

Je mag er bovendien niet snel vanuit gaan dat die toestemming is gegeven, dat
moet uitdrukkelijk gebeuren. Zo is het opnemen van een bepaling hieromtrent
in de algemene voorwaarden onvoldoende. Je moet echt kunnen bewijzen dat de
ontvanger specifiek akkoord is gegaan.

Daarnaast stelt de Code extra eisen aan de herkenbaarheid. Het moet meteen
duidelijk zijn dat er sprake is van reclame via e-mail én wie de afzender
is. Ook worden de veel gebruikte “noreply-adressen” verboden. Ontvangers
moeten volgens de Code kunnen reageren op ontvangen e-mails.

Verder moet je aan aanmelders voor een nieuwsbrief zoveel mogelijk
duidelijkheid verschaffen over wat zij kunnen verwachten en hoe vaak zij een
e-mail zullen ontvangen. Een eventuele attachment bij de e-mail mag niet
groter zijn 150 Kb.

Lees ook op Business Insider

Ook ben je verplicht de ontvanger te attenderen op de mogelijkheid om de
verzending van de elektronische berichten te laten stoppen. Dat moet
kosteloos en zo simpel mogelijk zijn.

Handhaving en boetes
De Code wordt onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, zodat hij wordt
gehandhaafd door de Reclame Code Commissie en de OPTA, de Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit. Op overtreding van het spamverbod staan
strenge boetes, tot wel 450 duizend euro.

Bovendien heeft de Opta, de waakhond van de telecommunicatie, de handhaving
van het spamverbod tot een van haar aandachtsgebieden verklaard.

De Opta heeft ook een speciale website in het leven geroepen, spamklacht.nl,
waar ontvangers van spam een klacht kunnen indienen. Het is dan ook
verstandig om je klantenbestand voor 2012 kritisch onder de loep te nemen.

Heb jij een vraag over geld of ondernemen? Stel hem op Z24
Antwoord
. Je krijgt automatisch bericht als iemand je vraag beantwoord
heeft.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl