De berekening van de WOZ-waarde van 5 miljoen woningen wordt vanaf 1 januari 2022 aangepast. Mogelijk vallen WOZ-waardes hoger of lager uit als gemeenten opnieuw gaan meten.

Het gaat om het gros van de woningen die volgend jaar overstappen op de nieuwe meetinstructie, zegt de Waarderingskamer tegen Business Insider. Ongeveer 250 van de 352 gemeenten moeten de nieuwe waarderingsmethode nog toepassen. De rest is al overgestapt.

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken door gemeenten. Jaarlijks schatten gemeenten de verkoopprijs van woningen en andere gebouwen. Dat is de WOZ-waarde.

Vanaf 2022 moeten de taxaties van woningen op vierkante meters gebaseerd zijn in plaats van op de inhoud. “Dit is echt bedoeld voor woningeigenaren die de WOZ-waarde hiermee beter kunnen controleren”, zegt Ivo Lechner, hoofd inspectie van de Waarderingskamer. “Woningeigenaren zijn vaak op de hoogte van de oppervlakte van de woning, maar niet van het aantal kubieke meters dat hun woning telt.”

Op Funda wordt onderscheid gemaakt tussen woonoppervlakte en oppervlakten van overige ruimten als bijvoorbeeld een garage. "Die twee bij elkaar opgeteld is de oppervlakte van de woning in de WOZ", licht Lechner toe. "De meetinstructie is dezelfde als die makelaars gebruiken." Verder veranderen de regels niet, dus dezelfde ruimtes tellen mee in de meting als voorheen.

Lechner verwacht dat de wijziging van inhoud naar oppervlakte niet een heel groot verschil gaat opleveren. "Dat zal om cijfers achter de komma gaan." Het kan wel zijn dat er fouten aan het licht komen omdat gemeenten nu met de nieuwe, verplichte meetinstructie aan de slag gaan.

"Wat je bijvoorbeeld weleens ziet is dat gemeenten bij het berekenen van de inhoud soms de oppervlakte als inhoud hebben geregistreerd. Dat kan nu aan het licht komen. Of de gemeente ziet op de luchtfoto een aanbouw die in eerdere metingen nog niet was meegenomen. Dit zou kunnen leiden tot een hogere WOZ-waarde", zegt Lechner.

Hij verwacht ook niet dat de nieuwe meetinstructie gaat leiden tot hogere belastingen. "Grosso modo zal dat niet zo zijn."

WOZ-waarde bij de gemeentebelasting

Gemeenten gebruiken het eigenwoningforfait in ieder geval voor de ozb-belasting (onroerendezaakbelasting) en mogelijk ook voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. De WOZ-waarde kan ook de grondslag zijn voor watersysteemheffing door waterschappen.

WOZ-waarde bij de inkomstenbelasting

Voor woningeigenaren met een eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting is de WOZ-waarde van belang voor de aangifte inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling op basis van de WOZ-waarde. Voor de meeste huiseigenaren geldt dat ze in 2022 0,45 procent van de WOZ-waarde bij hun inkomen moeten optellen. Het bedrag aan hypotheekrente dat ze kunnen aftrekken is verminderd met het eigenwoningforfait.

Lees ook: Het eigenwoningforfait daalt in 2022 – dit blijft er van dat voordeel over als je huis in waarde is gestegen

WOZ-waarde bij de hypotheekrente

De WOZ-waarde kan ook een indicatie zijn dat het tijd is om de hypotheekrente aan te passen. Geldverstrekkers rekenen voor hypotheken zonder NHG een renteopslag die afhankelijk is van de verhouding tussen schuld en woningwaarde. De rente wordt hoger naarmate de lening groter is. De lening ten opzichte van de woningwaarde slinkt door extra en reguliere aflossingen, maar ook door de gestegen huizenprijs. Hoewel de WOZ-waarde een jaar achterloopt op de actuele huizenprijs, kan deze een kattenbelletje zijn om een renteaanpassing te vragen.

Lees ook: Waarom een hogere WOZ-waarde ook financieel voordelig kan uitpakken

Veel geldverstrekkers passen de rente automatisch aan als de lening slinkt door aflossingen, maar bij een gestegen woningwaarde moet je zelf aan de bel te trekken. Geldverstrekkers vragen in veel gevallen om de WOZ-beschikking als bewijs en soms ook een taxatierapport.

Lees meer over de WOZ-waarde: