De WOZ-waarden die gemeenten jaarlijks vaststellen voor woningen komen behoorlijk overeen met de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster.

In de onderzochte periode van 2011 tot 2018 is er bij geen enkele gemeente sprake geweest van een systematische over- of onderwaardering van woningen.

Maar er treedt wel een duidelijk verschil op tussen verkochte en niet-verkochte woningen als de markt sterk stijgt. De niet-verkochte huizen worden dan enkele procenten lager gewaardeerd dan verkochte onderkomens.

Toch is er in die gevallen volgens de onderzoekers geen sprake van een systematische onderwaardering, maar van een vertraging van het doorvoeren van de gestegen marktprijzen. Er is dan geen direct bewijs in de vorm van transactieprijzen beschikbaar, terwijl dat bij bijvoorbeeld een net voor de verkoop opgeknapte woning wel het geval is.

In totaal zijn er meer dan 810 duizend woningverkopen onderzocht tussen 2011 en 2018. Alleen tussen januari 2012 en januari 2013 was er een significant verschil tussen de WOZ-waardeontwikkeling en de ontwikkeling van de prijsindex van woningen.

Nederlandse gemeenten taxeren jaarlijks de waarde van alle woningen. Dat doen ze op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Bij het vaststellen van de prijs wordt ook rekening gehouden met oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. De vaste waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

Lees ook op Business Insider

De WOZ-waarde van een woning vormt de de grondslag voor belastingen als de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en ook bij de erf- en schenkbelasting. In totaal levert de WOZ jaarlijks zo’n 10,7 miljard euro aan belastinggeld op.

Lees meer: WOZ-waarde van je woning: zo is-ie berekend en zo maak je bezwaar

De Consumentenbond waarschuwde begin dit jaar voor bureautjes die aanbieden om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. De online partijen zadelen consumenten via verborgen machtigen alsnog op met onverwachte kosten.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot dit probleem is. De overheid is volgens de Consumentenbond begonnen met een onderzoek naar de praktijken, maar de resultaten daarvan kunnen nog een behoorlijke tijd op zich laten wachten.

Wees in elk geval waakzaam wanneer je een gratis WOZ-bezwaar tegenkomt online en let op dat je je niet aanmeldt voor diensten die je niet wenst te gebruiken.