De Consumentenbond wil dat de politiek in Den Haag meer doet voor de compensatie van gedupeerden in de woekerpolisaffaire. De bond pleit onder meer voor het instellen van een onafhankelijke commissie die per verzekeraar een aanvullende vergoeding vaststelt.

Dat staat in een maandag naar buiten gekomen brief aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Ook wil de bond dat verzekeraars worden verplicht om mensen die nog steeds een woekerpolis hebben, een hersteladvies of oplossing te geven die aan bepaalde minimumeisen voldoet.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Maar dat proces gaat erg traag en niet iedere gedupeerde levert dit wat op.

Het ministerie van Financiën wilde maandag niet op de brief reageren. Woensdag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de woekerpolisaffaire.

Woekerpolisdossiers herverzekeren, geen collectieve regeling

Begin maart presenteerde een onafhankelijke commissie, onder leiding van hoogleraar Casper de Vries, een rapport over de toekomst van de verzekeringssector.

Eén van de problemen bij het woekerpolisdossier is de diversiteit van producten en aanbieders, die het lastig maakt om de woekerpolissen onder één noemer te brengen.

Om de affaire voor verzekeraars beheersbaar te houden stelde de Commissie Verzekeraars voor te kijken of individuele verzekeraars claimrisico’s kunnen herverzekeren bij internationale verzekeraars. “Een bemoedigend signaal is dat de Commissie sterke indicaties heeft dat het nog bestaande risico op toekomstige claims op de internationale markt te verzekeren valt en dat de lasten van een dergelijke herverzekering voor de sector te dragen zijn”, zo meldde het rapport.

Claimclubs zagen echter een groot nadeel bij deze oplossing. Pieter Lijesen van de Stichting Woekerpolisproces reageerde bijvoorbeeld sterk afwijzend: “Een internationale verzekeraar die het claimrisico op zich neemt, wil er alles aan doen om niet te hoeven uitbetalen. Het gevolg van verzekeren van claimrisico is dat er nog vele jaren doorgeprocedeerd moet worden tot aan de Hoge Raad en terug. Dit betekent dat iedere vroegtijdige oplossing of schikking voor het woekerpolisdossier van de baan is. Met alle naamschade en dalende verkoopcijfers voor verzekeraars als gevolg.”

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl