De winsten van bedrijven in Nederland dalen nog maar een fractie in het derde kwartaal van dit jaar. 

Dat blijkt uit de Winstmeter Ondernemers, de barometer van zakensite Z24 voor de ontwikkeling van bedrijfswinsten in Nederland.

De Winstmeter Ondernemers voorspelt dat operationele bedrijfswinsten in Nederland in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld met een half procent dalen. Voor het tweede kwartaal is de geschatte krimp een stuk forser, te weten 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

“Ondernemingen gaan een zwakke zomer door. Maar de kans neemt toe dat het vierde kwartaal een positieve omslag laat zien”, licht Jeroen de Boer van Z24 toe.

Minder krimp industrie

Uit vertrouwensindicatoren zoals de Nevi-Index, een maandelijks peiling onder inkoopmanagers, blijkt dat de Nederlandse industrie sinds het dieptepunt van maart dit jaar aan de beterende hand is. In april, mei en juni was per saldo nog sprake van krimp, maar die werd wel steeds kleiner.. Zwak punt was opnieuw  de binnenlandse vraag. Inkoopmananagers zagen exportorders aantrekken, maar de binnenlandse vraag bleef achter.

De aanhoudende daling van huizenprijzen in april en mei, zoals bijgehouden door Het Kadaster, was een negatieve factor in het tweede kwartaal. De woningmarkt biedt nog altijd weinig perspectief als aanjager van de bouw en aanverwante sectoren.

Wat betreft de algemene financiële gezondheid van bedrijven zijn er kleine lichtpuntjes te ontwaren. Uit gegevens van adviesbureau Graydon valt af te leiden, dat het aantal Nederlandse bedrijven met een hoge tot zeer hoge financiële rating in het eerste kwartaal van dit jaar licht is toegenomen vergeleken dezelfde periode over 2012. Het aantal bedrijven met zeer slechte rating nam juist wat af.

Loonstijging beperkt, lagere grondstofprijzen

Aan de kostenkant blijven bedrijven profiteren van matige loongroei, blijkt uit loondata van softwarebedrijf en salarisverwerker UNIT4. Loongegevens over het tweede kwartaal van 2013 laten een gemiddelde loongroei van om en nabij de 2,5 procent zien, vergeleken met dezelfde periode jaar eerder. Dat is een fractie lager dan gemiddelde loongroei in het tweede kwartaal van 2012.

De ontwikkeling van inkoopprijzen geeft inmiddels duidelijk lucht. Zo zijn de producentenprijzen van bedrijven in de delfstofwinning, de industrie en energiesector in april en mei van dit jaar gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Winstmeter Ondernemers

Het model van de Winstmeter Ondernemers is gebaseerd op twaalf indicatoren die voorspellende waarde hebben. Daaronder vallen gegevens over vertrouwen van ondernemers (Nevi), financiële ratings van bedrijven (Graydon) en salarisdata (UNIT4)

De Winstmeter Ondernemers voorspelt de ontwikkeling van de operationele winst van Nederlandse bedrijven. Dit op basis het netto exploitatieoverschot, een maatstaf voor bedrijfswinsten die het Centraal Bureau voor de Statistiek elk kwartaal publiceert.

Lees ook:

Alles over de Winstmeter Ondernemers

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl