De fors gestegen energieprijzen vormen voor veel energie-intensieve bedrijfssectoren een flinke bedreiging vormen voor de winstgevendheid.

ABN AMRO stelde een lijst samen van de twintig meest energie-intensieve branches en bekeek welk aandeel de energiekosten hadden in de omzet en het bedrijfsresultaat over 2019.

Vooral door de hogere gasprijzen lopen veel energie-intensieve sectoren het risico dat winsten worden ‘weggevaagd.’

De fors gestegen energieprijzen vormen voor veel energie-intensieve bedrijfssectoren een flinke bedreiging vormen voor de winstgevendheid. Analisten van ABN AMRO hebben in kaart gebracht welke sectoren relatief kwetsbaar zijn voor hogere energieprijzen.

De winst kan in veel bedrijfssectoren onder druk komen te staan vanwege de gestegen energieprijzen, constateert ABN AMRO in een rapport. De combinatie van gestegen energietarieven en dunne marges betekent volgens de bank dat de winst in veel sectoren “weggevaagd” kan worden. Daardoor zullen ondernemingen ook prijsverhogingen gaan doorberekenen aan de consument, verwacht de bank.

ABN AMRO stelde een lijst samen van de twintig meest energie-intensieve branches en bekeek welk aandeel de energiekosten hadden in de omzet en het bedrijfsresultaat over 2019.

In het overzicht hieronder is te zien dat in het omzetlijstje de glastuinbouw met stip op nummer staat, met energiekosten die zo’n 15 procent van de omzet bedragen.

Kijk je naar de energiekosten als percentage van de bedrijfswinst dan staan raffinaderijen en de aardoli-industrie bovenaan. Dit zijn echter ook typisch sectoren die hogere kosten doorberekenen in productprijzen van brandstoffen als benzine, diesel en kerosine.

Voor de glastuinbouw geldt opnieuw dat hogere energiekosten een fors effect kunnen hebben op de winstgevendheid, net als bij de pulp-, papier- en kartonindustrie.

Energiekosten als % van het bedrijfsresultaat (2019)

 • Raffinaderijen: 268%
 • Aardolie-industrie: 240%
 • Glastuinbouw: 113%
 • Pulp- papier- en kartonindustrie: 78%
 • Meelindustrie: 72%
 • Aardappelproductenenindustrie: 57%
 • Overige chemische productindustrie: 56%
 • Groente- en fruitverwerkende industrie: 53%
 • Basischemie: 52%
 • Bouwmaterialenindustrie: 47%
 • Waterleidingbedrijven: 43%

bron: ABN AMRO

Uit de vergelijking van de energiekosten als percentage van de winst komt ook naar voren dat kleinere sectoren zoals wasserijen (geschatte energiekosten 58 procent van de winst) en de horeca (geschatte energiekosten 17 procent van de winst) kwetsbaar zijn door de hogere energierekening. Deze sectoren hebben vaak ook bescheiden marges. Daardoor zijn ze volgens de bank extra gevoelig voor stijgende energieprijzen.

Doorberekenen van prijsverhogingen betekent volgens de bank ook duurdere producten voor consumenten.

Hoge gasprijs kan nog aanhouden

Volgens economen van ABN AMRO waren de energiekosten in bijvoorbeeld de basischemie in 2019 net zo hoog als de helft van de winst. Nu ligt de gasprijs ongeveer 3,5 keer zo hoog, aldus de bank, die verwacht dat de gasprijzen komend jaar ook nog hoog zullen zijn. De bouwmaterialenindustrie zal de hogere energieprijs waarschijnlijk deels doorberekenen aan afnemers, denkt de bank.

Lees ook: Is de Russische Nord Stream 2-gaspijplijn de oplossing voor of de oorzaak van de hoge energieprijzen?

Er was al bekend dat de glastuinbouw, de zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie ook last gaan krijgen van de stijgende energieprijzen. Deze sectoren hebben hoge temperaturen nodig voor de productie en behalen die veelal alleen met gas. Veel grootverbruikers zetten hun energie maar deels vast, omdat ze flexibel willen blijven omwille van het op- of afschalen van productie. Variabele tarieven zijn nu veel duurder geworden, omdat de energieprijzen zo rap gestegen zijn.

LEES OOK: Kabinet compenseert huishoudens voor hoge energierekening – een ‘gemiddeld gezin’ kan rekenen op €400